Betere palliatieve zorg nodig in Vlaanderen?

2 februari 2015
Vlaanderen – en bij uitbreiding België – kent een goed uitgebouwd systeem van gespecialiseerde diensten voor palliatieve zorg en levenseindezorg. Toch toont een onderzoek van de het onderzoeksproject FLIECE dat er nog veel ruimte is voor verbetering.

Bovendien komt de vergrijzing op ons af: daardoor zullen nóg meer mensen nood hebben aan palliatieve zorg en zullen de bestaande diensten nóg meer onder druk komen te staan. We vragen aan medisch socioloog Luc Deliëns wat er kan verbeteren.