Bewegen bewegen!

19 september 2016
Als minister van Onderwijs Crevits iets op korte termijn wil veranderen, dan is het ‘meer beweging op school’. Bewegen is niet alleen gezond, maar het bevordert ook andere prestaties. Ze wil dan ook de eindtermen op dat gebied concreter maken. Maar de school moet dit autonoom kunnen invullen. Crevits gaf alvast zelf het goede voorbeeld en kwam te voet naar het #BEL10-café.

One mile a day, dat idee zou in zoveel mogelijk scholen ingang moeten vinden, zo vindt de #BEL10-groep rond het thema ‘Onderwijs’. En dat wil Vlaams minister van Onderwijs graag onderschrijven. Bewegen moet eigen zijn aan onderwijs.

Het is niet gezond dat jonge kinderen zo lang stil zitten op schoolbanken.

De moeilijkste leeftijd om jongeren te laten bewegen is de puberteit. Wat voor kinderen bijna een automatisme is, valt dan plots stil. Daarom moeten we zeker die groep meer activeren. Niet noodzakelijk door iedereen elke dag verplicht één kilometer te laten lopen. Maar gewoon al door bijvoorbeeld speelplaatsen actiever in te richten.

Thuiswerk of schooltaak?

Crevits wijst er nog op dat ook niet alle maatschappelijke problemen in de mand van het onderwijs mogen gelegd worden. Het onderwijs moet kennis overdragen, maar ook jongeren opleiden tot weerbare volwassen. Maar het zijn wel in eerste instantie de ouders die hun kinderen moeten opvoeden.