Big business met nazi-Duitsland

28 mei 2011

Aan de Eerste Wereldoorlog verdienden de grote Amerikaanse ondernemingen zo veel geld dat hun land het rijkste ter wereld werd. De dollar boomde en de Amerikanen zagen in Europa een goudmijn. Met hun investeringskapitaal begonnen de Amerikaanse industriëlen en bankiers een offensief in Duitsland, nazisme en fascisme waren geen belet.

In de jaren '30, en tijdens en na de Tweede Wereldoorlog verdienden de Amerikaanse ondernemingen massa's geld door leveringen - vaak tegen woekerprijzen - aan zowel Duitsland als de geallieerden.

In zijn boek 'Big Business met Nazi-Duitsland' (uitgegeven bij EPO) licht Jacques R. Pauwels - doctor in geschiedenis en politieke wetenschappen aan de aan de University of Toronto - de sluier op die hangt over de bijzonder onsmakelijke houding van een aantal kapitalistische ondernemingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Radio 1 Select