Bijna 1 op de 8 Belgische werknemers zat vorig jaar tussen een maand en een jaar ziek thuis

15 februari 2018
De laatste 10 jaar is het ziekteverzuim met 33 procent gestegen. Met andere woorden: de Belgische werknemer is steeds langer van het werk afwezig door ziekte. Bijna 12 procent van de Belgische werknemers in de privésector zat vorig jaar tussen een maand en een jaar ziek thuis. Dat bijkt uit een analyse van HR-dienstverlener SD Worx bij zo'n 19.500 bedrijven.

De Belgische werknemer is dus almaar langer afwezig op het werk door ziekte. In 2008 was een werknemer nog 9 dagen afwezig, in 2017 was dat al 12 dagen, een stijging met 33 procent.

Er is ook een beetje goed nieuws: de stijging zet zich minder sterk door dan in de voorgaande jaren. Volgens Katrien Cloet van SD Worx is dat omdat er nu meer aandacht is voor het thema op de arbeidsmarkt en omdat werkgevers en de overheid maatregelen nemen.

"Werkgevers bekijken vaker de mogelijkheden voor een terugkeer naar aangepast werk of een job-op-maat. Ook de regering zet in op terugkeertrajecten", legt Cloet uit. "Die gezamenlijke inspanningen leiden naar een minder sterke stijging van het ziekteverzuim." 

Wie ziek wordt, zit langer thuis

In de cijfers van SD Worx zien we dat het aantal mensen dat voor een kortere periode ziek is (minder dan een maand) de laatste jaren niet meer stijgt. De keerzijde is dat een langere afwezigheid wel vaker voorkomt.

Bijna 12 procent van de Belgische werknemers in de privésector zat vorig jaar tussen een maand en een jaar ziek thuis. Met andere woorden: er zitten wat minder mensen ziek thuis, maar wie ziek wordt, zit wel langer thuis.

1.000 euro per werknemer

Ook leeftijd speelt een rol. Ouderen (50-plussers) zijn het vaakst afwezig door ziekte. Opvallend is wel dat het ziekteverzuim de laatste jaren sterker gestegen is bij dertigers en veertigers. De verklaring is volgens SD Worx dat die mensen in de drukste levensfase zitten.

"Ze moeten een evenwicht vinden tussen werk en gezin en eventueel nog hobby's. Zij verliezen wel eens die balans en dan vallen ze uit voor korte of voor langere termijn", legt Cloet uit.

Afwezigheid door ziekte heeft natuurlijk ook een kost. SD Worx raamt die kost op 1.000 euro per voltijdse medewerker. "Het is dus belangrijk dat de overheid en de werkgevers blijven inzetten op maatregelen om het ziekteverzuim te beperken", besluit Cloet.

Bron: vrtnws.be en De Ochtend