Bijna de helft van de burgemeesters klaagt over agressie

9 oktober 2017
Een enquête van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) bij in totaal 244 burgemeesters en OCMW-voorzitters geeft aan dat iets minder dan de helft van hen wel eens te maken krijgt met agressie. Het blijkt meestal over verbale agressie te gaan, maar ook over agressie op sociale media. Meestal gaat het niet verder, maar soms loopt het grondig fout.

In augustus werden de twee huizen van de Brugse burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) met graffiti beklad. "Dit brengt schade toe, nog het minst aan het gebouw zelf", reageerde Landuyt toen. De burgemeester blijkt heus niet de enige lokale politicus te zijn die met agressie te maken krijgt:

Ondervond u in de voorbije legislatuur agressie ten gevolge van uw politiek mandaat?

Zo ja, op welke manier heeft u die agressie ondervonden?