Is biologisch echt beter?

23 juli 2020
Flink aan het oogsten in jullie moestuintjes, dezer dagen? En zijn dat dan bio-moestuintjes? Dat is dan keitoevallig! Want ons college deze week gaat over bio.

En of bio echt beter is. Met expert gewasbescherming Pieter Spanoghe (UGent)