Björn Rzoska: "De automobilist in de file is wel degelijk te verleiden tot de fiets"

23 september 2016
Björn Rzoska, fractieleider van Groen in het Vlaams Parlement, én fervent fietser, blikt terug op de aanbevelingen van vandaag.

Hij merkt dat het draagvlak groter wordt, dat de mentaliteit wijzigt. "Waar steden resoluut kiezen voor de fiets, zie je dat de dominantie omkeert. Utrecht heeft jaren geleden zijn beleid omgedraaid, en nu doet één op twee bewoners al zijn verplaatsingen in het centrum met de fiets." Zo ver zijn ze in Brussel nog lang niet. "In Brussel rijd je met de fiets relatief vlot tot aan de rand, maar vanaf dan sta je mee in de file. Maak daarom vier of vijf goeie fietsostrades die vanuit elke richting tot in het centreum lopen.". 

Automobilisten vragen soms wel meer begrip van fietsers. Moet de liefde niet van twee kanten komen? Rzoska: "Je kan met oogcontact in het verkeer al heel wat oplossen, maar natuurlijk lang niet alles. Ik denk dat veel automobilisten die dagelijks in de file staan, toch te verleiden zijn tot het gebruik van de fiets van zodra de infrastructuur beter is. Ook de elektrische fiets kan de afstand meer overbrugbaar maken. Uit onderzoek weten we dat mensen bereid zijn zich tot één uur per dag te verplaatsen. Met zo'n snelle elektrische fiets doe je op dat uur toch al zo'n 35 kilometer."

Moet er een overkoepelend fietsbeleid komen? "Zeker, maar ook lokale besturen moeten meer samenwerken. Als ik de fietsostrade van Antwerpen naar Mechelen neem, kom ik de eerste zes kilometer per gemeente een andere ondergrond tegen. Dat is op de Nederlandse fietsostrades wel even anders!" Nederland gidsland? "Op fietsgebied zeker!"