Björn Rzoska (Groen): "Men zit in achterkamers deals te sluiten met Uplace"

21 december 2017
Volgens oppositiepartijen Groen en SP.A heeft Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) de voorbije maanden achter de schermen actief geijverd voor een "Uplace Light", een afgeslankte versie van de oorspronkelijke plannen voor het winkelcentrum in Machelen. De minister ontkent dat er sprake is van geheime gesprekken of initiatieven van zijn kant.

Even racipituleren: hoe is het gesteld met het Uplace-dossier. Het is al een tijdje wachten op de Raad van State die een arrest moet vellen over het ruimtelijk plan Vilvoorde-Machelen, het gebied waar Uplace gebouwd zou moeten worden. Als de Raad van State dat ruimtelijk plan, het GRUP, vernietigt, dan is de juridische basis voor Uplace weg.

De Vlaamse regering heeft een tijdje geleden ook de Vlaamse topambtenaar Wim Van Asschot aangesteld als bemiddelaar voor Uplace. Die moet het dossier onderhandelen met alle betrokkenen in de hoop het dossier weer vlot te trekken. De Tijd schreef enkele weken geleden dat Van Asschot werkt aan een Uplace Light, een afgeslankte versie van de plannen. Dat zou het dossier verteerbaar moeten maken voor de tegenstanders. Wat Uplace Light precies inhoudt, is nog niet duidelijk.

"Onvoorstelbaar dat minister volhoudt dat hij geen rol speelt"

Minister Muyters zei eerder dat hij zelf geen rol speelt in de gesprekken, maar dat wordt nu tegengesproken door Groen en SP.A. "We hebben de verslagen opgevraagd van de stuurgroep die met dat dossier bezig is. In die verslagen staat zeer duidelijk dat een paar maanden geleden de kabinetsmedewerker van de minister zelf de piste lanceert om verkennende gesprekken te voeren", zegt Vlaams fractieleider van Groen Björn Rzoska in De Ochtend.

"Ik vind het onvoorstelbaar dat minister Muyters volhoudt dat hij geen rol speelt. Zijn kabinetsmedewerker zit daar mee aan tafel en kabinet en minister zijn één. Het is duidelijk dat men in de achterkamers deals aan het sluiten is met Uplace om naar een scenario-B te gaan, waarbij men al volop aan het voorbereiden is wat er moet gebeuren als de Raad van State het fameuze GRUP schrapt."

Uit de verslagen zou ook blijken dat de regering bereid is bepaalde (wegen)werken voor Uplace te prefinancieren. Er zou ook een oplossing gezocht worden voor de halte Kerklaan (de treinhalte die het winkelcentrum moet bedienen, red.) omdat de vergunning voor die halte dreigt te vervallen op 4 februari.

"We zijn de verdachtmakingen beu"

Het kabinet-Muyters ontkent met klem dat het via zijn vertegenwoordiger in de stuurgroep geijverd heeft voor Uplace Light. "We zijn die verdachtmakingen beu", klinkt het. "Wij hebben in het dossier Uplace puur de letter van de wet gevolgd. We hebben dat altijd gedaan en zullen dat blijven doen."

De inhoud van de vergaderingen van de stuurgroep is vertrouwelijk. Rzoska schendt zijn geheimhoudingsplicht als parlementslid door ermee naar buiten te komen. "Ik steek mijn nek uit", zegt hij. "De transparantie in dit dossier is voor mij veel belangrijker dan mogelijke sancties die boven mijn hoofd hangen."

Rzoska roept Muyters op om de verslagen van de stuurgroep publiek te maken. "Ik verwacht van hem een stevige uitleg in het parlement. Ik vraag ook dat men zich houdt aan wat men had gezegd, dat men wacht op de Raad van State."

Bron: vrtnws.be

Beluister het interview met Björn Rzoska:

Lees ook: