Björn Rzoska reikt De Wever de hand: "Groen nog steeds bereid om mee te onderhandelen over Vlaamse regering"

6 augustus 2019
Archiefoto (28 mei)
Björn Rzoska, fractieleider van Groen in het Vlaams Parlement, zegt dat zijn partij nog altijd bereid is om mee te onderhandelen over een Vlaamse regering. "Ik zou het zeer vreemd vinden mocht Bart De Wever een regering vormen zonder winnaar", benadrukt hij. En die winnaars, dat zijn Vlaams Belang, PVDA en Groen.

zoska doet zijn oproep vandaag in de krant Het Laatste Nieuws en hij herhaalde die ook in "De ochtend" op Radio 1. "Ik zou het zeer vreemd vinden mocht Bart De Wever een Vlaamse regering vormen zonder winnaar", zegt Rzoska. "Aangezien niemand met Vlaams Belang wil varen, PVDA is zelf aan de kant gaan staan, vind ik dat meneer De Wever toch tenminste met ons de gesprekken in de diepte mag voeren. Wij zijn bereid - nog altijd- om aan tafel te zitten en om mee te onderhandelen om een Vlaamse regering op de been te brengen."

Groen heeft volgens Rzoska na de verkiezingen eind mei nooit een veto uitgesproken tegen N-VA, enkel tegen Vlaams Belang. "Wij zijn altijd betrokken geweest en hebben ons constructief getoond. Wij blijven ook constructief, want we denken dat de Vlamingen veranderingen willen op het vlak van klimaat, sociaal beleid, integratie."

Meteen na de verkiezingen werd de partij wel uitgenodigd door Bart De Wever. "Dat waren twee, eerder aftoetsende, gesprekken, met de belofte dat we op de hoogte gehouden zouden worden. Daarna hebben wij van Bart De Wever niets meer gehoord. Voor mij getuigt dat van weinig respect, maar wij blijven bereid om een ambitieus akkoord voor Vlaanderen mee te maken."

Rzoska ziet ook wel raakvlakken tussen zijn partij en N-VA. "Als het gaat over ruimtelijke ordening, de hitte van de voorbije periode, enzovoort, dan denk ik dat heel wat mensen beseffen dat het op een andere manier zal moeten. Daar zitten wij niet zo ver van N-VA. Armoedebeleid, integratie, politieke vernieuwing, dat zijn wat mij betreft domeinen waar we, mits stevige onderhandelingen, stappen vooruit kunnen zetten en waar wij voorstellen voor hebben. Ik blijf gefrustreerd achter dat die twee losse gesprekken geen vervolg hebben gekend."

Mensen verwachten dat er nu snel een regering komt, benadrukt Rzoska. Alles blijven uitstellen omdat de Vlaamse regeringsvorming ook gekoppeld is aan het federale niveau, daar heeft hij weinig begrip voor. “Ik ben daar soms verbaasd over. We hebben staatshervormingen doorgevoerd waarbij de autonomie van de regio's een belangrijk gegeven is. De kaarten lagen niet makkelijk, maar mensen verwachten wel dat er een regering komt. Voor mij hangen de twee niveaus niet samen. Ik vind het vreemd dat De Wever zo lang temporiseert."

Beluister het gesprek met Björn Rzoska in "De ochtend" op Radio 1: