Björn Soenens: "Ramp veel minder groot dan het had kunnen zijn"

12 september 2017
VRT-correspondent Björn Soenens is in de Amerikaanse staat Florida en stelt vast dat de schade er na orkaan Irma al bij al goed meevalt. "We hebben veel brokstukken gezien, maar al bij al weinig dakschade", zegt hij. "De mensen hebben geluk gehad."

Soenens heeft de orkaan uitgezeten in Fort Lauderdale in het zuidoosten van de Amerikaanse staat. Gisteren is hij naar Naples getrokken, aan de westkust. "Daar is het oog van de storm over geraasd", vertelt de correspondent. "We hebben er veel minder schade gezien dan verwacht. In Naples was gevreesd voor vloedgolven van 4,5 meter, maar die zijn uitgebleven."

Volgens Soenens staan de laagst gelegen gebieden wel degelijk onder water. "In de Verenigde Staten wonen vaak de armste mensen in die gebieden. We hebben daar mensen gezien die door water liepen tot kniehoog", zegt hij daarover.

We hebben veel brokstukken gezien, maar relatief weinig dakschade. De mensen hebben echt geluk gehad.

Zijn volledig verslag:

Radio 1 Select