Bleri Lleshi: "Er is racisme op school"

18 juni 2017
Racisme op school bestaat. Dat zegt jongerenwerker Bleri Lleshi in Touché. "Nog nooit heeft een leerkracht aan mij toegegeven dat er racisme was in de klas." Dus vroeg Lleshi het maar aan de leerlingen.

"Wij zeggen dat wij antiracismewetgeving hebben, maar die wordt niet toegepast", getuigt Bleri Lleshi in Touché. Vanuit zijn ervaring als jongerenwerker spreekt hij vaak in scholen, waar hij het met eigen (en vooral lede) ogen aanschouwt.

"Onderwijs in België is goed, we behoren tot de top 20 in de wereld. Maar voor twee groepen, jongeren met een migratieachtergrond en jongeren uit een lagere klasse, is dit het slechtste onderwijssysteem van alle westerse landen. Dat is een hard gegeven."

"Op basis van origine wordt er gediscrimineerd", getuigt Lleshi. "Tijdens seminaries op scholen ga ik het gesprek met de leerlingen aan. Daar zitten leerkrachten bij. Zij zijn volledig mee, enorm enthousiast - tot ik begin over racisme in het onderwijs. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een leerkracht aan mij heeft toegegeven dat dit bestaat, dat dit een probleem is. 'Er zijn geen leerkrachten die racistisch zijn', hoor ik in de plaats daarvan. Of: 'Er is geen racisme bij ons op school.' En dan stel ik mijn vraag aan de leerlingen."

In een klas in Brussel werden twee op drie jongeren met een andere kleur of religie automatisch naar het beroepsonderwijs gestuurd

"Ik moet vaak spreken voor jongeren in het BSO en TSO. Neem nu een klas Kantoor in Brussel. 'Hoeveel onder jullie hebben zelf de keuze gemaakt om in het zevende jaar Kantoor te zitten?' Dat vroeg ik hen. Tien leerlingen op een klas van vijftien zeiden dat ze na het basisonderwijs meteen naar beroepsonderwijs gestuurd zijn. Het was nooit hun keuze geweest."

"Dat gebeurt vandaag nog steeds. Puur op basis van hun achternaam, of omwille van hun kleur of religie. Dat is jammer. Wij ontnemen talent, wij ontnemen dromen."

Liefde en verbondenheid

Bleri Lleshi geeft later tijdens het gesprek ook een oplossing voor racisme en ander onrecht: de liefde. "Als je liefde centraal stelt, zal je weten dat het een enorme kracht heeft. Wanneer je als leerkracht voor een klas staat en je laat merken dat je je leerlingen graag ziet, dan krijg je respect en vertrouwen van hen."

Ook verbondenheid haalt Lleshi aan als oplossing. "Pas bij verbondenheid zien we de mens in de ander. Dan is er geen racisme, geen seksisme, geen onderdrukking meer mogelijk, want je hebt de ander als mens gezien."