Blijf ver uit de buurt van niezers (of draag een mondmasker)

21 juni 2017
De ziektekiemen vliegen tot 10 meter in het rond
Iemand die niest verspreidt ziektekiemen tot wel vier meter ver. En die blijven dan soms tot drie kwartier in leven. Dat blijkt uit Australisch onderzoek. Opgepast dus in de buurt van zieke niezers. In het AZ Sint Jan in Brugge zijn mondmaskers en handschoenen verplicht in de buurt van mensen met ademhalingsziekten of griepsymptomen. En eigenlijk zouden er ook voorzieningen moeten zijn in wachtkamers van dokters, zegt dokter Ignace Surmont. Maar die vind je haast nergens.

Uit een recent onderzoek van de universiteit van Brisbane blijkt dat niezen een groter risico vormt dan wat we tot nog toe dachten. Bij testen met mensen besmet met de ziekenhuisbacterie, bleek dat die tot vier meter ver konden geniesd worden. Al naargelang de grootte van de genieste druppeltjes bleven de bacteriën enkele seconden tot zelf drie kwartier in leven.

Het fenomeen was ook bij ons bekend, zegt klinisch microbioloog Ignace Surmont van het UZ Sint Jan in Brugge. “Maar dat de maximale ‘niesafstand’ tot 4 meter kon gaan, was nieuw. Hoe ver zo een bacterie kan gaan, hangt ook af van de soort.” Uit ervaring weet Surmont bijvoorbeeld dat ‘influenza-druppels’ tot zelfs 10 meter ver kunnen geniesd worden.

In ziekenhuizen is men er op voorbereid. Medisch personeel dat op een meter afstand van een dit soort van patiënten komt (in het UZ Sint-Jan in Brugge zelfs op 2 meter) moet mondmaskers dragen. Dat staat ook in aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad.

Wat die raad ook aanbeveelt is om ook in wachtkamers wegwerpzakdoekjes, neus- en mondmaskers en handalcohol te voorzien. Het advies dateert van 2011, maar wordt weinig toegepast, zegt Surmont. En dat zogezegd omdat men patiënten niet wil stigmatiseren. Jammer, want het zou een belangrijk middel kunnen zijn om ziekteverspreiding tegen te gaan.