Blijft de olieprijs nog jaren laag?

10 maart 2016
De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody's dreigt ermee de kredietwaardigheid van Saoedi-Arabië te verlagen. De reden? De begroting van het koninkrijk vertoont grote gaten en die kunnen door de lage olieprijzen niet langer verdoezeld worden.

Volgens het Internationaal Energieagentschap zullen de olievoorraden overal ter wereld nog zeker tot eind 2017 blijven toenemen. Daarna zal het nog jaren duren voor ze weer zijn afgebouwd. Gevolg: de prijzen zouden wel eens tot 2021 erg laag kunnen blijven.

Goed nieuws denk je dan, denkende aan de prijzen aan de pomp. Maar is dat wel zo? Is die aanhoudend lage olieprijs wel een zegen, of eerder een vloek?

"In principe is dat goed nieuws voor onze economie", zegt Thijs Van de Graaf van de universiteit Gent. "Lage olieprijzen hebben hetzelfde effect als een belastingsverlaging. Het zorgt ervoor dat we meer inkomen overhouden dat we we kunnen spenderen aan consumptie en investeringen. Dat doet de economische groei aanzwengelen."

"Alleen hebben de lage olieprijzen de groei van onze economie helemaal niet aangezwengeld. Dat komt omdat er wantrouwen heerst bij de beleggers. Zij zien de lage prijzen als een negatief signaal, een signaal dat de wereldeconomie er slecht aan toe is."

Foto © Getty Images