Blijft een puntensysteem in de toekomst aangewezen om leerlingen te evalueren?

25 april 2018
Hoe moet het onderwijs van de toekomst eruitzien? Over die vraag debatteren komende donderdag en vrijdag honderden leerlingen uit het secundair onderwijs. Hautekiet wil weten hoe jij over de kwestie denkt!

J1000 brengt onder de vlag 'old school in de toekomst' op 26 en 27 april 2018 zesdejaars uit alle onderwijshoeken van Vlaanderen en Brussel samen voor een groot tweedaags onderwijscongres.​ 

Op de agenda: discussies over hoe het onderwijs in de toekomst georganiseerd moet worden, over inhoudelijke aanpassingen aan de eindtermen en over welke vaardigheden nu nog helemaal niet aangeleerd worden op school. 

Een van de brainstormsessies zal gaan over evaluatiemethodes. Nu krijgen leerlingen een cijfer wanneer ze een toets of examen gemaakt hebben. Dat systeem laat aan de duidelijkheid niets te wensen over, maar laat weinig nuance toe in een beoordeling. Kan dat niet beter?

Reageer

  • Hoe moeten we leerlingen in de toekomst evalueren? Blijft een puntensysteem het meest aangewezen, of ken jij goede alternatieven?