Boeddhisme voor beginners

12 juli 2016
Is het boeddhisme een godsdienst of een levenbeschouwing? Wat is nirvana? Kan een vrouw reïncarneren in een man? Sinologe en boeddhologe Ann Heirman begeleidt je vandaag op het pad van de verlichting. Luister naar #weetikveel en je komt tot een dieper inzicht!

Haar stelling is 

Het leven is altijd lijden