"Borgerhout is de Asterix aan de Schelde die de N-VA weet buiten te houden"

21 april 2018
"Borgerhout is als het dorpje van Asterix maar de toverdrank zit op het Schoon Verdiep", zei districtsraadslid Patrick Paredaens van N-VA. Borgerhout is het enige Antwerpse district waar N-VA niet mee bestuurt. Sp.a, Groen en PVDA vormen in Borgerhout namelijk een roodgroenrode coalitie. In zijn boek 'Asterix aan de Schelde' beschrijft auteur Thomas Blommaert wat hij "de strijd tussen de Borgerhoutse Asterix en de Antwerpse Romeinen" noemt.

In 2012 won N-VA de gemeenteraadsverkiezingen, zowel in de stad Antwerpen als in acht van de negen Antwerpse districten of deelgemeenten. N-VA behaalde na die verkiezingen een verpletterende overwinning, behalve in Borgerhout. Daar gebeurde het omgekeerde en belandde N-VA in de oppositie. In Borgerhout werd de meerderheid door een progressief, rood-groen bestuur gevormd. Het bestuur bestaat namelijk uit Sp.a, Groen en PVDA. En zo ontstond er een situatie waarbij politiek gezien de meerderheid in Antwerpen de minderheid is in Borgerhout, en omgekeerd. 

Asterix en de Romeinen

De samenwerking tussen het groen-rode district Borgerhout en het stadsbestuur van N-VA in het Antwerpse stadhuis lijkt moeizaam te verlopen. Bovendien is het district Borgerhout ondergeschikt aan het Antwerpse stadsbestuur. "Zo'n district heeft zeer weinig verantwoordelijkheden. De grote hefbomen en budgetten zitten in de stad", zegt auteur Thomas Blommaert. Hij beweert dat een aantal incidenten en beleidsmatige ingrepen van de stad ingaan tegen de visie van het Borgerhouts districtsbestuur.

Coalitie

"De coalitie in Borgerhout startte op 1 januari 2013. Elf dagen later had Borgerhout al een samenscholingsverbod op de Turnhoutse baan aan zijn been. Het ging om een betoging tegen Charlie Hebdo, omwille van het vermeend beledigen van de profeet Mohammed. Het merkwaardige hieraan is dat het Borgerhouts districtsbestuur van niks wist. Zij lazen het nieuws over dat samenscholingsverbod in de krant. De mensen van het Borgerhoutse districtsbestuur beschouwden dat als een provocatie en dat zette de toon dus al in januari 2013. Of die gebeurtenis effectief een provocatie was of niet doet er niet toe. Het zegt vooral veel over de sfeer tussen de stad en het district Borgerhout." 

In februari 2013 vindt er volgens Blommaert een tweede incident plaats. "Eerder had de coalitie onder voormalig Antwerps burgemeester Patrick Janssens beslist om een parkje te maken op het Moorkensplein in Borgerhout. In februari 2013 kwamen de eerste geruchten dat het park begraven zou worden voor een ondergrondse garage, en dat gebeurde uiteindelijk ook. Nochtans is er over dat parkje jarenlang overlegd geweest. Maar het idee werd zomaar in de vuilbak gekieperd omwille van een andere visie van N-VA op mobiliteit. N-VA-schepen Rob Van de Velde is het plan voor een ondergrondse garage komen voorstellen tijdens een bewonersvergadering in Borgerhout", vertelt Blommaert.

Conflictsituatie?

De verschillende politieke partijen in Borgerhout hebben enkele jaren geleden beslist om een coalitie te vormen waar N-VA als enige partij niet toe behoort. Creëer je dan niet sowieso een conflictsituatie? CD&V had bijvoorbeeld kunnen beslissen om ook in Borgerhout een meerderheid te vormen met N-VA. Had de samenwerking tussen Borgerhout en de stad in dat geval niet anders kunnen verlopen? Kon op die manier wel vermeden worden dat metrohaltes gesloten en tramlijnen weggehaald werden in Borgerhout? Blommaert reageert: "Die vraag is relevant. Maar waarom worden de districtsraadsverkiezingen dan eigenlijk nog georganiseerd?" 

Sociaal beleid

"Op vlak van sociaal beleid kan het district Borgerhout wel zijn eigen klemtonen leggen. Qua sociaal beleid is er dan ook een groot verschil zichtbaar tussen de aanpak van het district Borgerhout en de stad Antwerpen. Zo zet het district Borgerhout in op 'pleinpatrons': jonge Borgerhoutenaren die op de Borgerhoutse pleintjes rondlopen, krijgen de verantwoordelijkheid voor jongeren en fungeren als brugfiguur. Die aanpak staat recht tegenover het Antwerpse beleid van meer camera's, meer paspoortcontroles, enzovoort. Een belangrijke vraag die we ons hierbij moeten stellen is: wat is het beste voor Borgerhout?", aldus Blommaert.

Hellhole

Is Borgerhout echt een soort van 'hellhole' geworden? Een soort 'Far West' die bestuurd wordt door drugsdealers? Volgens Blommaert is dat inderdaad de beeldvorming die gecreëerd wordt van Borgerhout. "Er zijn twee soorten Borgerhout. Het Borgerhout dat wordt ervaren door de mensen die er wonen, en het Borgerhout voor mensen die er niet wonen en de berichtgeving volgen via de pers. In Borgerhout wonen onder andere zogenaamde bakfietsers, hipsters en een Marokkaanse gemeenschap. Het is makkelijk om daar op af te geven en er een karikatuur van te maken. Daarmee zeg ik niet dat er geen reeële problemen zijn in Borgerhout. Anderzijds vind ik het wel opvallend om vast te stellen dat Borgerhoutenaren er trots op zijn om in Borgerhout te wonen."

Lees ook

Lijst van artikels