Geert Bourgeois "wants his European Union back"

6 oktober 2016
Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft het openingscollege van het nieuwe academiejaar in het Europacollege te Brugge gegeven. Zijn toespraak droeg als titel "I want my European Union back" en gaf een inkijk van waar hij naartoe wil met de Europese Unie.
Bourgeois opende met "Plus est en vous", een uitspraak van de humanist Lodewijk van Gruuthuuse, waarmee hij verwijst naar een Europa dat momenteel door een moeilijke periode gaat. 

De Europese Unie moet een gemeenschap zijn van waarden en principes, een haven van hoop en Verlichting, een voorbeeld voor de wereld.

De Vlaamse minister-president benadrukte wel de naties en hun gebruiken en gewoonten te respecteren. Zoals vaker verwees hij in die zin ook naar Schotland en Catalonië. Hij ging ook in op de brexit, waarvan hij hoopt dat het een zachte brexit wordt waarbij de goede banden blijven.

Bourgeois schoof ook drie prioriteiten naar voor waar de Europese Unie werk van moet maken, namelijk een digitale unie, een energie-unie en een transportunie, maar hij brak ook een lans voor een Economisch Monetaire Unie en een Europees Defensiemechanisme.

Aan het slot van zijn betoog had hij het over de migratieproblematiek, en sneerde naar enkele EU-landen die hun deel van de last niet dragen. Bourgeois wil ook dat Europa zwaarder doorweegt in "bevroren conflicten" in de achtertuin van Europa en verwees naar het conflict Israël-Palestina.

De minister-president nam na het college ook nog even de tijd om enkele vragen van studenten te beantwoorden.

Bron: deredactie.be

Radio 1 Select