Bourgeois wil 7e staatshervorming: "Meer bevoegdheden voor Vlaanderen"

10 juli 2017
Vlaams minister-president Geert Bourgois (N-VA) vraagt naar aanleiding van de Vlaamse feestdag dat Vlaanderen meer bevoegdheden krijgt. Een nieuwe, zevende staatshervorming dus. "Vlaanderen doet het goed, maar ik wil nog beter doen. En daarvoor hebben we méér nodig. De nieuwe bevoegdheden die we kregen in de zesde staatshervorming zijn uitgewerkt, we zitten nu op de limiet over wat we nog kunnen en mogen doen."

Vanavond houdt Geert Bourgeois zijn traditionele "11 juli-toespraak" in Kortrijk, aan de vooravond van de Vlaamse feestdag. De collega's van het RTBF-programma "Matin première" polsten naar aanleiding van de Vlaamse feestdag of de Vlaamse minister-president ook een boodschap en/of plannen heeft voor de Franstaligen.

Het gaat goed met Vlaanderen, we hebben alles goed op orde, is wat Bourgeois vooral wil meegeven, maar ook: "We willen nog beter doen. En daarvoor hebben we meer bevoegdheden nodig." Hij vraagt niet letterlijk om een nieuwe, zevende staatshervorming, maar het is wel een logische volgende stap dat de regio's meer bevoegdheden krijgen. Momenteel kunnen we niet op alle vlakken een competent, homogeen beleid voeren."

Bourgeois verwijst onder meer naar meer regionale bevoegdheden voor fiscaliteit, de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg. "We hebben geen volledige responsabiliteit op fiscaal vlak bijvoorbeeld, we hebben geen volledige bevoegdheden over inkomsten en belastingen. Dat is niet normaal. Dat is geen complete democratie."

Confederalisme: "Ik geloof dat we zo beter kunnen doen"

Vlaanderen is klaar met het uitwerken van de nieuwe bevoegdheden die we in de zesde staatshervorming gekregen hebben, maar botst op de grenzen daarvan, zegt Bourgeois. "Er zijn limieten op wat wij nog kunnen en mogen doen, om nog beter te doen. Daarvoor hebben we meer bevoegdheden nodig." De resoluties van het Vlaams Parlement van 1999 vragen bovendien om die extra bevoegdheden.

Welke boodschap heeft Bourgeois dan voor de Franstaligen in ons land? "Als minister-president ben ik gebonden door de resoluties van het Vlaams Parlement uit 1999, door het regeerakkoord. Als lid van de N-VA weet u dat wij pleiten voor confederalisme. Wat doen we nog samen? Er zijn nog gemeenschappelijke thema's, zoals asiel, defensie, bepaalde aspecten van veiligheid... Maar de andere kunnen we beter elk voor onze eigen rekening nemen. Ik geloof dat we beter zouden doen zo."

Hij argumenteert ook dat er wat hem betreft "twee democratieën bestaan in België". Volgens Bourgeois stemt 70 procent van de Walen links of extreemlinks - hij verwijst naar de steile klim van de PVDA in de peilingen - terwijl "dat in Vlaanderen met minder dan 30 procent precies omgekeerd is".

Politieke impasse bij Franstaligen: "Verbaasd"

De Vlaamse minister-president kijkt naar eigen zeggen ook "verbaasd" naar de huidige politieke impasse in Wallonië en Brussel. "Ik wil me niet mengen in de discussies die daar woeden, ik kijk er wel met grote ogen naar. Men wil de meerderheid vervangen door een andere meerderheid, maar dat lukt niet. Er is een crisis zonder dat er een alternatief is. Iedereen discussieert met iedereen."

Hoe de nieuwe regeringen er zouden moeten uitzien, daar spreekt Bourgeois zich niet over uit. "De regering moet vooral goed zijn", houdt hij zich op de vlakte, al zegt hij desgevraagd wel dat een centrumrechtse meerderheid, net zoals in Vlaanderen, "wel goed zou zijn, natuurlijk."

Over Brussel herhaalt Bourgeois dat hij het vreemd vindt dat de hoofdstad niet bestuurd kan worden zoals een andere grootstad, met "één politiezone, één bestuur, één OCMW... Denk aan Antwerpen, Londen, New York. Dat vind ik vreemd."

Bron: deredactie.be