Breendonk

9 augustus 2021
In het best bewaakte en wreedste kamp van West-Europa, hebben bijna 4000 mensen vastgezeten tijdens de oorlogsjaren. Nog eens duizenden werden op transport gezet naar andere concentratie/vernietigingskampen. Het doel was “asociale elementen” op te sluiten: joden, communisten, verzetslui.

Sommigen werden opgesloten in piepkleine isoleercellen waarin je alleen kon staan, wie tegen de muur leunde werd afgeranseld. 300 van hen kwamen om. Mishandeld, opgehangen of gefusilleerd. Kameroversten collaboreerden soms met de Duitsers om hun privileges te vrijwaren. Zo werden gevangen op hun beurt zelf beul. Over de wreedheid en perversie van het kampsysteem schreef advocaat en voormalig voorzitter van de Liga voor Mensenrechten Jos Vander Velpen het boek "Breendonk. Kroniek van een vergeten kamp".

Danira Boukhriss Terkessidis stelt de vragen.

Herbeluister deze uitzending:

Lijst van artikels