Broeder Veron: “Ik wil als Broeder liefde en zorg doorgeven via mijn daden”

13 mei 2021
© Veerle Frissen (Broeders van Liefde)
Vandaag was Broeder Veron te gast bij Annemie Peeters in ‘Bruggenbouwers’. Annemie nodigt gasten uit die staan voor bepaalde waarden en normen die hij/zij met vuur verdedigt, maar die zich ook kan verplaatsen in de waarden en normen van iemand anders. Als jongste en wellicht laatste Belgische Broeder bij Broeders van Liefde bouwt Broeder Veron dagelijks bruggen, om de boodschap en het gedachtegoed van Broeders van Liefde over te brengen en de toekomst te verzekeren.

Veron Raes, of Broeder Veron, is regionale overste bij de organisatie Broeders van Liefde. Anno 2021 zijn er nog een zeventigtal Belgische Broeders over, waaronder Broeder Veron de jongste is. De Broeders startten meer dan tweehonderd jaar geleden als de Hospitaalbroeders van de Heilige Vincentius in Gent en groeiden al snel uit tot een wereldwijde organisatie. Al snel kregen ze de naam Broeders van Liefde van de Gentse bevolking, een naam die ze tot op de dag van vandaag dagelijks proberen waarmaken.

“Destijds zijn de Broeders gestart met het oprichten van sociale initiatieven waar de overheid niet voor tussenkwam, zoals rusthuizen, blindenzorg, dovenonderwijs, de opvang van straatkinderen, enzovoort. Midden vorige eeuw, na de Tweede Wereldoorlog, is de overheid gestart met het uitdelen van subsidies voor onder andere onderwijs en psychiatrie, waardoor onze initiatieven steeds toegankelijker werden voor andere mensen die niet onderdeel waren van de kerk. Vandaag zijn Broeders van Liefde groter dan ooit”, aldus Broeder Veron. 

We zijn trots op waar wij als organisatie voor staan

Dat Broeder Veron wel eens de laatste Belgische Broeder kan zijn, baart hem geen zorgen. “De mensen achter Broeders van Liefde gaan door met wat wij gestart zijn. Het gaat niet om de personen achter de organisatie, het gaat om de normen en waarden waar wij als organisatie voor staan en die zullen in de toekomst zeker doorgegeven blijven worden, met of zonder Broeders. We zijn enorm trots op waar wij als organisatie voor staan”, vertelt Broeder Veron.

Jeugd

Broeder Veron groeide op in een groot gezin, met zeven broers en zussen. “Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin. Ik heb het geluk gehad dat ik nooit druk gevoeld heb. Ik mocht mijn eigen weg kiezen. Ik ben wel een zorgenkind geweest. Als de griep de ronde deed, zat ik erbij. Het verbaasde me hoe mijn ouders keer op keer voor me klaar stonden. Ik vond dat geen evidentie, als je nog 7 andere kinderen hebt rondlopen. Mijn ouders hebben mij zo ook de belangrijkste waarden, waar het christendom achter staat, meegegeven: geloof, hoop, liefde, zorg en vertrouwen. Ik heb enorm veel liefde en zorg van mijn ouders gekregen. Zorg en liefde die ik later zelf wou doorgeven”, vertelt Broeder Veron.

Op zijn achttiende besloot Broeder Veron om in het klooster te gaan, waar hij de normen en waarden van de katholieke kerk uitgebreid bestudeerde. Hij koos ervoor om Broeder te worden en geen priester. “Ik wou de liefde en zorg van mijn ouders doorgeven. Ik wou het niet verkondigen met woorden zoals een priester doet, maar met daden. Ik kon me ook erg vinden in de centrale waarden waar Broeders van Liefde voor staan, nl. geloof, hoop en liefde. Ik wou heel graag deel uitmaken van de organisatie.”

Euthanasie

In 2018 kwamen de Broeders van Liefde in opspraak voor hun moderne houding tegenover euthanasie, een uitweg die overwogen moet kunnen worden. “Wij willen altijd inzetten op het leven. Maar er zijn heel wat patiënten die zwaar lijden en die niet altijd de juiste antwoorden vinden. Dan is het evident dat, als je in een land woont waar de wetgeving het toelaat, euthanasie in sommige gevallen overwogen moet kunnen worden, zoals op basis van psychisch ongeneeslijk lijden. Dat heeft een conflict met de katholieke kerk teweeg gebracht, waarbij het Vaticaan het woord ‘katholiek’ uit de naam van onze psychiatrische instellingen geschrapt heeft”, vertelt Broeder Veron.

“Wij vinden die beslissing van het Vaticaan bijzonder jammer, want wij zijn ervan overtuigd dat onze visietekst christelijk geïnspireerd is en volledig in lijn is met het christelijk personalisme. Wij brengen maximaal respect op voor het leven en zetten volop in op het traject van het levensperspectief”, aldus Raf De Rycke, voorzitter van de vzw Broeders van Liefde. “Voor ons is de zaak nog niet definitief afgehandeld. Wij willen verder in gesprek gaan en hopen de beslissing ongedaan te kunnen maken.”

De discussie rond euthanasie is bijzonder actueel en toont nog maar eens hoe complex en delicaat euthanasie bij psychisch lijden is. “We blijven hopen dat er een mogelijkheid is om het uit te praten met Rome. Uiteindelijk zullen onze centrale waarden, geloof, hoop en liefde, overwinnen en wij zullen als organisatie deze waarden ook blijven uitstralen en doorgeven”, besluit Broeder Veron.

Beluister Broeder Veron in ‘Bruggenbouwers’ (in twee delen):

Meer 'Bruggenbouwers':