Brus-sel, Hal-le, Vil-voor-de, voila gesplitst!

17 juni 2011

Om maar te bewijzen dat Vlamingen grappig zijn. Wat zeggen we? Onderzoekers en studenten van de KU Leuven hebben de Vlaamse humor in een grootschalige studie ( = lopende over vier jaar, 10.359 gesprekken, 120 uur opnamemateriaal) gecodeerd en geturfd.

Wat blijkt? Eén op vier uitspraken die wij doen is plezant (bedoeld). Het mag u niet verbazen dat we bij voorkeur lachten met West-Vlamingen, rosse medemensen, homo's, seksuele aangelegenheden en alcoholgebruik. En dat mannen grappiger zijn dan vrouwen. In kwantitatief opzicht toch.