Brussel: broeinest van spionage

10 september 2011

Al 40 jaar lang is onze hoofdstad een schaakboord voor spionnen, dubbelspionnen en agents-provocateurs uit Oost en West. MO*-journalist Kristof Clerix nam tienduizenden documenten uit archieven in Tsjechië, Roemenië, Bulgarije en Duitsland onder de loep.

In zijn boek 'Vrij Spel - Buitenlandse geheime diensten in België' ontdekte hij hoe de internationale interesse voor Brussel alleen maar toenam nadat de NAVO in 1967 onderdak vond in Evere en hoe zowel journalisten als politici nauwlettend in de gaten werden gehouden.

Zijn onderzoek voerde hem langs de van CIA- en KGB-spionnen krioelende Antwerpse haven tot een ontluisterende missing link in de ondergang van Lernhout & Hauspie.

Vrij spel - Buitenlandse geheime diensten in België is beschikbaar bij Manteau.