Brussel : et pour les Flamands (toujours) la même chose ?

19 mei 2017
Hier spreekt men Nederlands?
Kan jij in Brussel in het Nederlands terecht? De Hautekiet-uitzending van afgelopen donderdag deed heel wat stof opwaaien. Veel mensen kloegen over de slechte behandeling door Brusselse ziekenhuizen, politie en handelszaken. Een bloemlezing uit een grote stroom aan reacties van (vaak) verontwaardigde en (soms) relativerende luisteraars.
Ziekenhuizen: niet in je eigen taal kunnen uitleggen wat er scheelt

 

Geraard Goossens: 'Le monsieur qui ne parle que le flamand', het ongeloof in de ogen van dokters en verplegend personeel van de spoedafdeling in St-Jan sprak boekdelen. Het was duidelijk dat ik daar enkel zat om hen wat te jennen. Ik heb een klein uur gewacht voor men iemand vond die me kon verstaan.

Janine Bogaerts: Ik reed vroeger met de ziekenwagen en kwam vaak in Brussel. Op een keer heb ik er op gestaan dat er een Nederlandssprekende gezocht werd voor een heel oud mevrouwtje die een beetje in paniek was. Uiteindelijk hebben ze toch een kuisvrouw gevonden die kon vertalen.... Schandalig vond ik dat toen. Maar veel is er blijkbaar niet veranderd.

Erik, Lennik: Het probleem van Brussel deint ook af en toe uit naar de rand. Het urgentieteam van het Erasmusziekenhuis (Anderlecht) komt tot in Lennik. Kun je voorstellen dat de bemanning van hun MUG's enkel en alleen Frans praten? Je moet maar eens zwaargekwetst zijn en moeten uitleggen waar het pijn doet... Niet te geloven!

 
Geen Nederlands geen boete

 

Hilde Sabbe: In Ukkel, waar ik woon, zijn er nogal wat agenten die alleen Frans spreken. Als zo'n man mij vermanend toespreekt -ik durf wel eens onaangepast verkeersgedrag te vertonen-, dan vraag ik: “Spreekt u Nederlands?”. En dan laten ze me met rust ;-)

Peter Vandenbrande: Bij een controle spreek ik tegen de politie enkel Nederlands. Dan laten ze je soms meteen gaan omdat ze geen zin hebben om Nederlands papierwerk te doen. Maar als rechtzoekende moet je wel Frans spreken. Anders blijf je gewoon in de gang zitten tot de (overwerkte) "Flamand van dienst" tijd heeft. Ook mijn wijkagent is ééntalig Frans. Hij begrijpt Nederlands gewoonweg niet. Qua nabijheidspolitie kan dat tellen.

Veerle Verheyen: Ik heb zelf al hallucinante dingen meegemaakt met de politie in Brussel. Ik werd orvallen in Brussel, maar alles bij de politie ging in het Frans. Ook het verslag, enz!

 
Steeds erger of overroepen?

 

Erik Claessens: Vreselijke ervaringen! Lang en hard uitgescholden worden voor het gebruik van Nederlands. Hoofden omdraaien, ook door officiële diensten. Ik kom er nooit meer.

Linda Op de Beeck: Ik woon al heel mijn leven in Brussel en zie het wél in de positieve richting veranderen. In mijn gemeentehuis wordt Nederlands gesproken. Inderdaad, niet iedereen van de politie kan Nederlands praten, maar ze zoeken dan wel een collega die het wel kan.

Lieven Plasmans: Voor Geert Van Istendael heb ik het allergrootste respect, maar zijn minimaliseren van de frequentie dat dergelijk geval zich voordoet is ronduit belachelijk. Het gebeurt quasi dagelijks en zeker niet alleen in de overwegend Franstalige zuidelijke en oostelijke kant van de stad, maar ook in de politiezone Brussel West, waar verhoudingsgewijs toch het meeste Vlamingen wonen.

Mileentje: Ik spreek Frans in Brussel om de taal niet te verleren nu ik ze professioneel niet meer moet gebruiken. Kwestie van mijn verstand scherp te houden. Onder collega's spraken wij een mengeling van beide talen. Dat is nog altijd zo als wij nog eens samen gaan eten. Het is nooit of te nimmer een probleem geweest.

Erik Boers: Nog sterker: ik heb het meegemaakt dat ik in het bureau van toerisme (!) van mijn eigen hoofdstad wel in het Duits of het Engels kon worden voortgeholpen, maar niet in het Nederlands! In tegenstelling trouwens tot het bureau in Luik, waar men mij te woord stond in perfect Nederlands.

An: Zolang ik al werk in Brussel spreek ik meestal Frans. Het kan gewoon niet anders. Er wordt maar langs één zijde moeite gedaan. Ik heb zelfs al meegemaakt dat ik in de Nieuwstraat een broodje bestelde in het Nederlands en dan gewoon wordt genegeerd omdat ik het niet in het Frans doe. Maar wat mij nog meer stoort zijn al de anderstaligen die naar Vlaamse gemeenten gaan wonen en dan lustig commentaar geven omdat ze niet in hun moedertaal (meestal het frans) worden geholpen. Even een beetje moeite doen om basiswoorden Nederlands te leren is er voor velen teveel aan.