In Brussel heb je al een rijbewijs na 30 uur rijschool

27 mei 2016
Een rijbewijs halen in Vlaanderern is niet hetzelfde als in Wallonië of Brussel. En dat heeft alles te maken met de zesde staatshervorming. Elk gewest bepaalt nu zijn eigen regels. Maar waar je in Vlaanderen minstens drie maanden moet oefenen, kan je in Brussel al een praktisch examen afleggen na 30 uur rijschool.

Vanwaar dat grote verschil? En staat dit beleid niet haaks op de Vlaamse aanpak? Vlaams minister van Verkeer Weyts wil de rijopleiding net langer maken om beginnende chauffeur. 

Volgens Bianca Debaets, Brussels staatssecretaris voor Verkeersveilig, speelt Brussel met de nieuwe rijopleiding in op de grootstedelijke kontekst. Veel jonge Brusselaars hebben geen eigen wagen. En daarom vindt Debaets dat de kandidaten na een traject van 30 uur intense opleiding toegang moeten krijgen tot het examen. Het biedt de jongeren meteen ook meer kansen op de arbeidsmarkt. 

Hoe valt dit dan te rijmen met het aspect veiligheid en rijevaring? Dat vangen we op, zegt Debaets, in de andere drie trajecten (zonder rijschool), waar de stageperiode wordt verlengd van drie naar negen maand. Daar wordt men bovendien ook verplicht om een logboek bij te houden. 

Het is geenszins de bedoeling om kandidaat-chauffeurs naar Brussel te lokken met deze 30-urenopleiding. Brussel biedt nu een waaier aan mogelijkheden, inclusief een EHBO-cursus.
Bianca Debaets

Debaets vindt het een goeie zaak dat de gewesten hun eigen rijopleiding kunnen aanbieden. Het laat toe eigen accenten te leggen, zoals de hoffelijkheid en het respect. En het blijft vanzelfsprekend dat de gewesten met elkaar contact houden. En Brussel wil ook de vrije begeleider stimuleren om een opfrissingscursus te volgen. Dit kan bv. door mee te rijden achteraan in de auto van de rijschool. 

Tot slot vindt staatssecretaris Debaets het voostel van de federale collega Bellot, om een nultolerantie voor alcohol in te voeren jongeren stigmatiserend. De cijfers tonen aan dat alcoholmisbruik in het verkeer eerder een probleem is van 40-, 50-ers.