Burgemeester Bree over crisis bij CD&V: “De partij brengt een boodschap die mensen niet begrijpen”

12 mei 2022
© Nicolas Maeterlinck (Belga)
De CD&V heeft nood aan een interne heroriëntatie. Dat zeggen twee CD&V-burgemeesters uit West-Vlaanderen en Limburg, waar de partij nog steeds een sterke basis heeft, in 'De Ochtend'. Ze hekelen de negatieve sfeer rond de partij en plaatsen vraagtekens bij de regeringsdeelname op Vlaams en federaal niveau. "Velen worden nog altijd getriggerd om minister te worden, maar we moeten misschien eerst eens opnieuw zien waar we voor staan voor we meestappen in een regering als Vivaldi."

Vorige week bleek uit 'De Stemming' - een peiling van VRT NWS en De Standaard - dat slechts 8,7 procent van de bevraagden nog voor CD&V zou stemmen. De partij zou daarmee de kleinste van Vlaanderen worden. Een klap voor wat ooit Vlaanderens grootste partij was. Voorzitter Joachim Coens besliste daarop om vervroegd op te stappen.

In 'De Ochtend' reageerden Liesbeth Van der Auwera, burgemeester van Bree, en Kristof Audenaert, burgemeester van Torhout, op de exit van Coens en de crisis binnen hun partij. Beiden komen ze uit regio's waar de CD&V nog een sterke basis heeft.

Volgens Van der Auwera gaat het probleem veel breder dan alleen de voorzitter. "De partij brengt een boodschap die mensen niet begrijpen. Ik heb vaak als ik uitspraken van eigen mensen hoor en lees, dat ik twee keer moet kijken om te begrijpen: wat wordt hier nu juist gezegd. We hebben het over 'verbinding', over 'bruggen slaan', over 'het volk'. Maar mensen vragen zich af: wat betekent dit voor mij?"

Interne strubbelingen

De partijtop vindt volgens Van der Auwera te weinig aansluiting bij de mensen. "Mensen zitten met veel onzekerheid, met problemen rond hun koopkracht, hoe hun kinderen moeten bouwen, hoe zit het met de pensioenen, hoe het gaat met de kinderopvang. Dat zijn allemaal dagdagelijkse problemen en het is precies alsof men in Brussel te weinig empathisch is om daar een antwoord op te geven."

Ik heb vaak als ik uitspraken van eigen partijleden hoor en lees, dat ik twee keer moet kijken om te begrijpen: wat wordt hier nu juist gezegd?
Liesbeth Van der Auwera, burgemeester van Bree

Beide burgemeesters roepen op tot een interne heroriëntatie. Daarbij is het belangrijk dat de partij de rangen sluit, zegt Kristof Audenaert, burgemeester van Torhout. Hij hekelt de vele anonieme commentaren van partijleden in de kranten. "Het is belangrijk dat er discussies zijn. Dat is ook normaal. Maar die zaken moeten intern gezegd worden. Naar buiten toe moeten we aan één zeel trekken."

Van der Auwera deelt die mening. "Ik heb vroeger in het federaal parlement gezeten, en ik heb nooit partijbesturen meegemaakt waar mensen zo onderling elkaar afmaken en bekritiseren. We kwamen daar heel vaak buiten met het gevoel: jongens, waar zijn we nu mee bezig? En dan spreek ik over twaalf jaar geleden, dus het is iets wat al langer bezig is. Dat moet anders."

Regeringsdeelname

Onder meer de deelname aan de Vivaldi-regering is een discussiepunt binnen de CD&V. Nog voor de coalitie gevormd was, liet zwaargewicht Pieter De Crem in september 2020 in een interview met De Standaard weten dat zijn partij niks te zoeken had in een paars-groene regering. Sinds het ontslag van Coens komt die discussie terug aan de oppervlakte.

Ook heel wat burgemeesters hebben zich steeds tegen de deelname aan Vivaldi gekant, onder meer in West-Vlaanderen. Onder hen ook Audenaert. "Ik was tegenstander van de toetreding tot Vivaldi, en dat blijft ook zwaar op mijn maag liggen, maar partijcongres heeft anders beslist en daar moeten we ons bij neerleggen. Het heeft geen zin om daar nu op terug te komen", zegt hij.

Maar ook Van der Auwera plaatst vraagtekens bij de regeringsdeelname op federaal niveau. “Ik denk dat er bij ons als partij, en zeker de partijtop, nog altijd veel mensen getriggerd worden om minister te worden. Men ziet zich nog altijd als staatsman. Maar misschien moeten we eerst eens opnieuw kijken waar we voor staan. En dan hadden we niet moeten meestappen in een regering als Vivaldi. Zo simpel is dat voor mij", aldus Van der Auwera.

Stikstofdossier

Toch wijzen verschillende stemmen, onder meer binnen de federale kabinetten, erop dat de partij vooral ook op Vlaams niveau heel wat negatieve publiciteit kreeg de voorbije maanden. Daarbij wordt vaak gewezen naar het stikstofakkoord. Dat ligt zeer moeilijk in de landelijke regio's, zoals in West-Vlaanderen en Limburg, waar de CD&V traditioneel sterk staat.

"Onlangs kwam men heel trots naar buiten omdat men een akkoord had. Maar als we daar wat dichter naar gaan kijken, dan mis ik wat precies het sociaaleconomisch effect zal zijn, en of we onze doelstellingen wel zullen bereiken met deze maatregelen", zegt Van der Auwera daarover. "Daar is geen onderzoek naar of zijn geen studies over. Het is vooral spierballengerol: kijk, we hebben het voor elkaar."

Wouter Beke is heel intelligent, maar hij heeft niet het talent om empathisch met mensen om te gaan.
Liesbeth Van der Auwera, burgemeester van Bree

Een andere heikele kwestie op Vlaams niveau is de positie van minister van Welzijn Wouter Beke. “Ik ken Wouter al zolang ik in de politiek zit", zegt Van der Auwera daarover. "Hij is heel intelligent. Alleen heeft hij niet het talent om empathisch met mensen om te gaan. Ik denk dat hij op een ander departement heel anders uit de verf gekomen was. Het departement welzijn is naar onze partij gekomen, en Beke heeft dat moeten doen, maar ik denk niet dat het op zijn lijf geschreven is."

Toch zijn er volgens Van der Auwera verzachtende omstandigheden. "Hij heeft een departement geërfd waar al zeer lang problemen zijn. Dus ik wil hem ook ergens vergoelijken. Wat niet wegneemt dat er op deze manier niet zo laconiek mag omgegaan worden met de zorgen die op dat departement leven."

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Luister ook