"Cannabis volledig legaal na stappenplan"

8 december 2016
Je kan zowat een miljoen joints rollen met het papier dat al gebruikt is om te schrijven over de legalisering van cannabis en nu komt er nog zo'n boek uit. Het is geschreven door drie grote namen: econoom Paul De Grauwe, toxicoloog Jan Tytgat en Criminoloog Tom Decorte, van de UGent. Ruth Roets sprak in De Ochtend met die laatste.

Stappenplan voor cannabis

Over de legalisering van cannabis vloeide al hectoliters inkt, maar met hun boek willen Tytgat, De Grauwe en Decorte een stap verder gaan. Ze schreven een soort van stappenplan uit voor België. Om daartoe te komen, namen ze verschillende andere legaliseringsexperimenten onder de loep.

Wij pleiten voor een strijd met wapens die ook effectief hun doel raken.

"We keken naar de coffee shops in Nederland, de volledige legalisering in Uruguay, ... Maar tegelijk proberen we ook lessen te trekken uit het Belgische tabaks- en alcoholbeleid" zegt Decorte. Daaruit concluderen ze dat strikte regularisering erg belangrijk is. Decorte heeft het over drie te regulariseren pijlers: de (eigen) teelt, cannabis-verenigingen die cannabis telen en distribueren onder hun leden en medicinale cannabis.

Over de harde verkoop van Cannabis willen Tytgat, De Grauwe en Decorte het (nog) niet hebben: "Dat gebeurt wel in cannabis-clubs, die hun cannabis verkopen aan hun leden, aan de hand van strikte prijzen en regels. Die prijzen mogen ook niet te hoog zijn, anders blijft het illegaal circuit bestaan."

De huidige cannabiswetgeving draagt niet bij tot de volksgezondheid. Het aantal verslaafde gebruikers loopt niet terug. Drugsmisbruik richt bij steeds meer mensen onherstelbare schade aan. Tegenstanders beweren vaak dat een regulering van cannabis zal leiden tot een banalisering of commercialisering van de drug. Tegelijk moeten ze wel erkennen dat de huidige wetgeving nauwelijks positieve effecten heeft.

Niet overhaast te werk gaan

Volgens Decorte is de voorbereiding en de regulering van een cannabisbeleid essentieel. "We zien in het geval van Colorado dat je niet overhaast te werk mag gaan. Daar stelden ze achteraf vast dat ze nog heel wat nieuwe regels achteraf moesten opleggen.". Voor de regulering van het beleid stellen Tytgat, De Grauwe en Decorte een orgaan zoals het voedselagentschap voor. "Wij pleiten voor een strijd met wapens die ook effectief hun doel raken."

De auteurs beseffen overigens dat legalisering geen toverformule is, maar ze vinden wel dat het een pak voordelen biedt tegenover de huidige aanpak, zoals een betere kwaliteitscontrole.