"Car for cash" is een feit: "Compensatie voor wildgroei bedrijfswagens"

30 juni 2017
Vanaf volgend jaar kan een werknemer kiezen voor een som geld in plaats van een bedrijfswagen. Dat zit vervat in het nieuwe mobiliteitsbudget dat vandaag principieel is goedgekeurd. De vergoeding valt onder dezelfde fiscale regels als een bedrijfswagen en wordt dus niet belast als het gewone loon.

Het mobiliteitsbudget lag al lang op tafel van de regering. Vandaag is het principe "car for cash" goedgekeurd. Het principe is dat een werknemer kan opteren voor een som geld in plaats van zijn of haar bedrijfswagen.

Dat geld valt onder hetzelfde fiscale regime als een bedrijfswagen en het wordt dus niet als loon belast. Daardoor zou het voor de werknemer een nuloperatie zijn. Hoeveel geld iemand krijgt voor een bedrijfswagen wordt berekend met een ingewikkelde formule.

"In het verleden is er een wildgroei geweest aan bedrijfswagens en dit is een stuk een compensatie. Zo willen we die situatie toch enigszins beginnen te corrigeren", reageert minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Voorwaarden om misbruiken tegen te gaan

Concreet zal al wie vandaag een bedrijfswagen heeft die kunnen omruilen voor een cash bedrag dat op dezelfde manier belast is als de auto. Het bedrag wordt bepaald op basis van de waarde van je laatste auto. Voor wie een tankkaart gebruikt is een verhoging van 20 procent voorzien.

Werkgevers zijn niet verplicht het mobiliteitsbudget in te voeren of toe te kennen. Ook de werknemer is niet verplicht een mobiliteitsbudget aan te vragen. Een bedrijfswagen inruilen voor cash kan enkel als beide partijen akkoord gaan.

Om misbruiken tegen te gaan, zijn in de regeling enkele voorwaarden ingebouwd. Zo moeten werkgevers al minstens drie jaar bedrijfswagens aan hun personeel geven. "Snel bedrijfswagens gaan huren voor één maand, zal niet helpen", klinkt het. Werknemers van hun kant moeten de voorbije drie jaar minstens een jaar ononderbroken een bedrijfswagen hebben gehad én minstens drie maanden ononderbroken voor de aanvraag.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt: "Met de invoering van het mobiliteitsbudget geven we werknemers en werkgevers nu ook meer keuze tussen de verschillende vormen van vervoer. Het mobiliteitsbudget is een eerste belangrijke stimulans naar meer keuzevrijheid en naar een fiscaliteit die meer rekening houdt met de gevolgen voor de mobiliteit en het milieu."

Het akkoord zou vanaf volgend jaar ingaan. Het moet nu nog goedgekeurd worden door de Raad van State.

"Ambitie moet hoger liggen"

CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh is blij met de doorbraak in het dossier van het mobiliteitsbudget, maar voor hem is het maar een eerste stap in de goede richting. "De ambitie moet hoger liggen. Louter cash is het mobiliteitsbudget enkel... een budget. Het cashverhaal is wat ons betreft slechts een eerste stap naar een meer duurzame en flexibele mobiliteit. Wil men echt tot een volwaardig mobiliteitseffect komen, dan moet de focus absoluut op mobiliteit liggen, en niet op nettoloon", vindt hij.

"Alle pogingen die ondernomen worden om meer bedrijfswagens van de baan te krijgen en werknemers te laten nadenken over hun mobiliteit, verdienen lof", zegt Van den Bergh. Maar het cash-for-car-principe alleen gaat voor de CD&V'er niet ver genoeg. Hij pleit voor een breder mobiliteitsbudget.

Bron: deredactie.be