Carl Devos over zonnepanelen: "Interessant voor verkiezingen, maar regering toen al bewust van juridische problemen"

15 januari 2021
Neen, de beslissing van het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende tellers bij zonnepanelen is niet goed voor de geloofwaardigheid van de politiek. Maar de Vlaamse regering had het kunnen weten, zegt politicoloog Carl Devos. "Men wist bij de stemming al dat er juridische problemen waren."

Een mokerslag voor eigenaars van zonnepanelen. Zo kan je de beslissing van het Grondwettelijk Hof wel omschrijven. Dat hof vernietigde de regeling waarbij eigenaars van zonnepanelen nog 15 jaar het systeem van de terugdraaiende teller mogen gebruiken.

De eigenaars van zulke panelen zijn nu de dupe van een belofte die de vorige Vlaamse regering op het einde van haar ambtstermijn maakte en die de huidige Vlaamse regering (bestaande uit dezelfde partijen) niet waar kan maken.

Nochtans had de vorige regering kunnen weten dat deze regeling allicht geen stand zou houden, stelt politicoloog Carl Devos in "De ochtend". "Dit zat eraan te komen. Men wist bij de stemming al dat er juridische problemen waren. Daar waren heel duidelijke signalen voor."

De VREG, de Vlaamse energieregulator, én de Raad van State hadden namelijk allebei al gewaarschuwd dat de Vlaamse regering hiermee op het terrein van de federale overheid kwam. "En dat mag niet, je moet binnen je eigen bevoegdheden blijven. Ook de federale minister van Energie destijds, Marie-Christine Marghem, had al gezegd dat wat men in het Vlaams Parlement deed, niet kon omdat men op federale bevoegdheden kwam. En dat is ook de reden waarom het Grondwettelijk Hof die regeling heeft vernietigd."

Waarom hield de Vlaamse regering dan toch voet bij stuk en keurde een grote meerderheid in het Vlaams Parlement de regeling goed? De nakende verkiezingen van mei 2019 hadden daar veel mee te maken. "Het was een regeling die kort voor de verkiezingen is goedgekeurd en die electoraal heel interessant was", zegt Devos. "Bovendien zat op dat moment de introductie van de digitale meter vast. Er moest daar een oplossing voor komen en in dat decreet werden heel dingen samen opgelost."

De Vlaamse regering nam daarom een berekend risico. Juridisch twijfelachtige regelingen durven namelijk later wel eens stand te houden. Maar niet deze keer. En dus is dit alweer niet goed voor de politieke geloofwaardigheid. Maar zeker ook niet voor het Vlaamse en bij uitbreiding Belgische energiebeleid, dat op zijn zachtst gezegd niet echt goede punten scoort.

"Dat energiebeleid krijgt nu weer een oplawaai. En net dat verklaart waarom men zulke grote risico's neemt. We halen de klimaatdoelstellingen niet, noch Europees, noch nationaal. Vlaanderen loopt daar achter. Er moet dringend iets gebeuren en dan hangt men af van de snelle introductie van zonnepanelen. Dan is ook die digitale meter nodig, maar die twee gingen niet samen. Dus daar was een regeling voor nodig."

"Eigenlijk is het failliet van dit systeem niet alleen dat men vlak voor de verkiezingen nog eens wou scoren bij de kiezers, maar ook dat het energiebeleid niet goed in mekaar steekt. En dat is een erfenis van vele jaren", concludeert Devos.

Luister naar Politicoloog Devos in De ochtend:

Bron: vrtnws.be en De ochtend