Caroline Ven: "Onze Belgische kust is nog niet goed verdedigd. Dat kan tot drama's leiden"

24 augustus 2018
Caroline Ven was in een vorig leven kabinetschef van de premiers Yves Leterme en Herman Van Rompuy. Ze is schrijfster van twee boeken over economie, columniste voor De Tijd, bestuurder bij o.a. Bank van Breda, Acerta en Bpost en CEO van de vzw Blauwe Cluster/Blue Cluster. Vandaag was ze zomergast in 'De Ochtend'

Herbeluister het interview: