'The case of the pope'

23 oktober 2010

De crisis in de kerk blijft onverminderd verder woeden. En het laatste is er nog lang niet over gezegd. In zijn boek ‘The case of the pope: Vatican Accountability for human rights abuse.' (Penguin Books) schrijft de Australische mensenrechtenactivist en advocaat Geoffrey Robertson dat niet minder dan 100.000 kinderen - en waarschijnlijk zelfs dubbel zo veel - recent op een of andere manier door katholieke priesters zijn misbruikt. Dat komt overeen met 9 procent van het totale aantal priesters, en niet de 1 procent waarover het Vaticaan altijd spreekt.

Vooral Paus Johannes Paulus II en Joseph Ratzinger, in zijn hoedanigheid van prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer (1981-2005) zijn daar volgens Robertson voor verantwoordelijk. Ontnuchterende cijfers, zo stelt ook Dirk Verhofstadt vast.