Castratie wegens homoseksueel gedrag

19 maart 2012

Zaterdag stond in het NRC Handelsblad het gruwelverhaal van Henk Heithuis, een voogdijkind dat in de jaren vijftig in een katholieke instelling in Nederland werd misbruikt.

Toen hij daarover getuigde, werd hij weggestopt in een inrichting en gecastreerd wegens vermeend homoseksueel gedrag. Een jaar later kwam hij om het leven bij een verkeersongeluk.

Er zijn aanwijzingen dat er tientallen Henken Heithuis zijn in Nederland, en dat deze 'therapie' tot in de jaren zestig voorkwam.

Laat het duidelijk zijn dat dit niet de regel was, en dat deze praktijk toen ook indruiste tegen de regels van de kerk, de wet en de medische beroepscode. Maar het gebeurde wel met medeweten van de Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg.Castratie wegens