Catfight tussen minister en topambtenaar over hervorming overheidsdienst

23 november 2016
Het is zwaar hommeles tussen staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open VLD) en hoofd van de FOD Sociale Zekerheid Frank Van Massenhove. Die laatste ziet de voorgestelde hervorming van zijn inspectiedienst niet zitten, wat resulteerde in een vlammende column. In "De ochtend" zegt De Backer nu dat hij verwacht "dat elke ambtenaar de beslissing loyaal uitvoert".

Wat voorafging

De hervorming van de sociale inspectie: dat is het voer voor discussie. De Backer wil de 8 bestaande inspectiediensten binnen zijn domein samenvoegen tot 5 samenwerkende inspecties, om zo de strijd tegen sociale fraude efficiënter aan te pakken. Dat is niet naar de zin van Frank Van Massenhove, die binnen "zijn" FOD Sociale Zekerheid een deel van zijn controleurs moet afgeven. Zijn huidige dienst gaat immers deels op in de RSZ.

Daarop viel Van Massenhove afgelopen weekend zijn eigen voogdijminister aan in een vlammende column, waarin hij De Backer onder meer "een arrogante pipo" en "een ambitieus alfamannetje" noemde. Van Massenhove hekelt niet enkel de inhoud van De Backers beslissing, maar ook zijn aanpak en stijl.

De Backer: "Ik sta recht in mijn schoenen"

In "De ochtend" benadrukt De Backer dat hij Van Massenhove in de uitwerking van zijn plan uitgebreid heeft geconsulteerd. Waarom Van Massenhove hem in zo'n fors taalgebruik aanvalt, daar heeft De Backer naar eigen zeggen het raden naar.

"Ik sta recht in mijn schoenen, want het traject is volledig correct verlopen. Een FOD hervormen, dat is nooit evident. Over deze hervorming wordt al 20 jaar gediscussieerd", zegt hij. "Bij mijn aantreden heb ik meteen contact opgenomen met alle topmensen bij de verschillende diensten, ook met Van Massenhove. Ik heb me verdiept in de werking van de verschillende diensten, oor gehad naar hun grieven, én gepraat met personeel op het terrein", benadrukt De Backer. "Daarna is de discussie gevoerd in de kern. Mijn plan wordt gedragen door de regering en is dus geen persoonlijk idee."

Volgens De Backer is er momenteel 70 tot 75% overlap tussen de diensten van Van Massenhove bij de Sociale Zekerheid en die van de RSZ. "We willen de sterktes van beide diensten, het proactieve en het administratieve beter combineren om efficiënter te werken".

Op de vraag of Van Massenhove kan aanblijven, antwoordt De Backer ontwijkend. "Deze kwestie draait niet rond een debat tussen twee heren, wel rond een maandenlange discussie tussen 8 overheidsdiensten. Ik verwacht dat elke ambtenaar die hierbij betrokken is loyaal aan deze hervorming meewerkt."

Inhoudelijk eens met De Backer, maar niet vormelijk

In een reactie in "De ochtend" benadrukt Van Massenhove dat hij het niet eens is met de hervorming van De Backer. "Over de analyse van de problemen bij de inspectiediensten zijn we het wél eens, maar niet over de manier waarop die hervormd moeten worden. Ik wil niet per se mijn eigen inspectiediensten behouden, maar de diensten moeten gebundeld en centraal aangestuurd worden. Dat zie ik niét in het plan van De Backer", zegt hij. "Als je van de 8 huidige bazen er nog 5 overhoudt dan zijn dat er 4 te veel."

Dat Van Massenhove bij de overlegmomenten tussen De Backer en alle bazen van de inspectiediensten slechts één keer kwam opdagen, spreekt hij resoluut tegen. "Zeer laag dat hij dat beweert", klinkt het fel. "Vanuit onze dienst zijn we altijd aanwezig geweest. Maar ook daar heeft De Backer nooit het achterste van zijn tong laten zien: hij kwam luisteren naar onze plannen, maar heeft de zijne nooit met ons besproken."

Zijn felle bewoordingen in zijn column passen volgens hem in zijn persoonlijke stijl. "Mijn teksten grenzen altijd aan satire en parodie", meent hij.

Bron: deredactie.be

Radio 1 Select