“CEO’s moeten fair vergoed worden”

9 januari 2017
Gemiddeld heeft een CEO van Belgisch beursgenoteerd bedrijf vandaag al evenveel verdiend als zijn werknemer op een heel jaar. Daarom roept PVDA-voorzitter Peter Mertens 9 januari uit tot Graaidag. Voka-topman Hans Maertens voelt zich niet aangesproken. “CEO’s hebben een grote verantwoordelijkheid. Ze staan in voor duizenden jobs.”

Door 9 januari op te roepen als officiële Graaidag hoopt PVDA-voorzitter Peter Mertens de enorme loonkloof tussen CEO’s en hun werknemers aan het licht te brengen. Vandaag verdient een CEO van een BEL20 bedrijf 44 keer meer dan zijn gemiddelde werknemer. "Dat is een totale non-issue,” vindt VOKA topman Hans Maertens “CEO’s hebben een grote verantwoordelijkheid. Ze staan in voor duizenden jobs. Het is nodig dat ze fair vergoed worden.”

De oproep van PVDA komt niet toevallig in de week dat de groep van tien samenkomt om het loonoverleg te bespreken. De vakbonden en werkgeversorganisaties moeten bepalen hoeveel lonen mogen stijgen boven de index. Ook al maakt VOKA geen deel uit de groep van tien, de uitslag van het overleg is belangrijk voor de werkgeversorganisatie: “Het overleg moet een richting geven op wat straks onderhandeld zal worden op sectoraal – en bedrijfsniveau.”

Een ander belangrijk dossier dat in 2017 opnieuw op de regeringsstafel onderhandeld moet worden is de hervorming van de vennootschapsbelasting. Minister van Werk Kris Peeter zei gisteren in de Zevende Dag dat die budgetneutraal moet zijn. VOKA pleit voor een fundamentele verandering van de vennootschapsbelasting waarbij het tarief verlaagd wordt van 33% naar 24%. “Daarvoor moeten heilige huisjes sneuvelen zoals de notionele intrestaftrek.” Volgens Maertens is de verlaging de enige manier om de Belgische economie nieuw leven in te blazen en nieuwe jobs te creëren.