Chimpansees bevallen net als mensen

21 april 2011

Het kost enige moeite, maar we ondrukken de neiging om van 'niks menselijks is hen vreemd' te gewagen. Wat wil het geval? Het schijnt dat het een heikele onderneming is, maar af en toe slaagt men er toch in om de geboorte van een chimpasee te observeren.

En een heel zeldzame keer kan men dat bijzondere moment vastleggen. Zoals onlangs in het Great Ape Research Institute in Japan. Telkens blijkt dat de boreling - anders dan bij andere apensoorten - met het gezicht van de moeder afgewend ter wereld komt.

De wetenschap ging ervan uit dat dit een recent evolutionair gegeven was dat alleen bij de mens voorkomt. Omdat het aldus voor de moeder moeilijker is om meteen de luchtwegen van de baby vrij te maken, bestaat een klein deel van de mensheid uit vroedvrouwen en kraamverpleegsters. Tot nader order is dat bij de chimpanseepopulatie niet het geval.