Christelijke = Islamtische = Joodse duivel?

7 november 2011

Op de derde en laatste dag van de hadj, de islamitische bedevaart naar Mekka, voeren de pelgrims een ritueel uit waarbij ze in Mina (op 5 km van Mekka) stenen naar de duivel gooien. Dit onderdeel van de Hadj - waarbij de duivel wordt gesymboliseerd door drie stenen zuilen - wordt Jamrah genoemd.

Aan de redactionele eet- en vergadertafel was dit gebeuren aanleiding voor een hoogdravende discussie onder niet-theologen over "de duivel, betekenis en verschijningsvormen vroeger en nu in het monotheïsme".

Een redactievergadering van Nieuwe Feiten duurde nog nooit zo te kort.

Lees en beluister ook