Cijferscepticus

10 november 2018
Cijfers bepalen ons leven. Ze zeggen ons hoe we het doen op school, of je te dik of te mager bent, of de economie het goed doet, wie de verkiezingen wint, hoe inteligent je bent (niet zo heel intelligent, want dan zou je intelligent met twee ellen schrijven), of je voldoende presteert op het werk, hoeveel vakantie je nog mag opnemen en hoeveel jaar je nog mag verwachten te leven. Cijfers zeggen alles.

Cijfers zeggen niets, argumenteert Sanne Blauw in Het bestverkochte boek ooit*. Nee, ik overdrijf, dat zegt ze niet. Ze zegt dat cijfers niet zo objectief zijn als ze lijken. Dat denken we vaak: we laten ons door cijfers overtuigen.

Maar de woorden die de cijfers omgeven en waarmee we ze interpreteren, zijn minstens zo belangrijk, zegt Sanne Blauw. En er worden voortdurend fouten gemaakt bij de interpretaties van cijfers. Kortom, Sanne Blauw is een cijferscepticus.

En dat is merkwaardig, want van jongsaf werd ze door cijfers geobsedeerd. Ze lag in haar kinderbedje naar de digitale wekker te kijken en telde de cijfers op tot de slaap haar overmande. Wiskunde werd haar lievelingsvak en econometrie haar studie. Haar leven is rekenen, analyseren, programmeren, zoeken naar patronen in cijfers.

En uitgerekend zo iemand schrijft een boek dat ons voor cijfers waarschuwt: de wereld blijkt vol flutcijfers te zitten.

Als je je wel eens laat overtuigen door cijfers, statistieken of ranglijsten, moet je Het bestverkochte boek ooit* lezen. Of zaterdag naar Radio 1 luisteren, want Sanne Blauw is een van de vier gasten van Interne Keuken.