Closer to de Vijfde Symfonie van Beethoven

8 mei 2020
Telkens Marc Erkens, docent muziek aan de LUCA School of Arts in Leuven, naar de Vijfde Symfonie van Beethoven luistert, hoort hij er nog nieuwe dingen in. Er is over die Vijfde Symfonie onnoemelijk veel te vertellen. En dus mocht Marc een hele week die 5de tot op het bot ontleden. Met de hulp van Ward Bogaert.

Luister naar de volledige reeks:

Radio 1 Select