“Collectie aanleggen van wilde koffiesoorten is hoogdringend”

18 januari 2019
Zestig procent van de koffiesoorten is met uitsterven bedreigd. Valt er iets aan te doen?

Geert Haesaert, bio-ingenieur aan de UGent, wijst erop dat de bedreigde koffiesoorten in kwestie vooral wilde, verwante soorten zijn van de koffie die wij drinken. “Het gevaar schuilt erin dat we het genetische potentieel van die wilde soorten niet meer kunnen aanboren.”

“We gebruiken vandaag vooral twee koffiesoorten, de Arabica en de Robusta. Die zijn allebei gevoelig aan ziekten, of groeien soms niet goed. Dan is het handig om genen van wilde soorten in te brengen. Uit die kruisingen halen we dan weer nuttige planten met bijkomende eigenschappen, zoals een betere resistentie tegen droogte.” Daarom zijn ook de wilde koffiesoorten dus van belang voor ons.

Klimaatverandering

“Er zijn al genencollecties aangelegd van de wilde soorten die onder druk staan”, gaat Haesaert verder. “Maar er moet nog veel inventariseringswerk gedaan worden. En de wilde soorten staan onder druk door de klimaatverandering. Er valt minder neerslag, of op een ander moment.”

“De meeste Arabica-soorten groeien in Ethiopië. Daar is een enorme genetische diversiteit. Maar die staat nu dus onder druk. Als we dat willen tegengaan, moeten we de klimaatverandering proberen tegen te gaan. Maar er moet hoogdringend ook een inventaris komen van al die wilde soorten. Die moeten we bewaren, zodat we ze later toch nog kunnen gebruiken.”

Lees ook:

Lees ook: