Communiceren scholen goed met ouders van nieuw samengestelde gezinnen?

6 september 2017
Vlaams parlementslid Caroline Gennez vindt dat secundaire en middelbare scholen niet voldoende inspelen op de noden van anders-samengestelde gezinnen. Waar nodig, moet de communicatie met de ouders beter, de schoolreglementen moeten worden aangepast en de materie moet ook aandacht krijgen in de lerarenopleiding.

Communicatie gebeurt nu soms nog via een klasagenda of een briefje in de boekentas, of via een digitaal platform waar per kind maar één ouder een account heeft. Dat levert soms problemen op als de ouders van het kind gescheiden zijn.

Caroline Gennez wil daarom dat scholen beter nadenken over de manier waarop ze met nieuw samengestelde gezinnen communiceren.

Reageer

  • Maak je als ouder deel uit van een nieuw samengesteld gezin? Hoe is dan je relatie met de school van je kinderen?
  • Word je voldoende betrokken bij het schoolleven van je kind of loopt de communicatie soms mank en is de relatie stroef?