Conservatieven houden van substantieven

26 februari 2016

Het is niet ondenkbaar dat u uw politieke voorkeur verraadt door uw taalgebruik. Uit een recent onderzoek verschenen in The Journal of Political Psychology blijkt namelijk dat conservatieven een voorkeur hebben voor substantieven, terwijl eerder progressieve mensen vaker adjectieven en werkwoorden gebruiken. En dat zou gelden in verschillende talen en culturen.

Conservatieve mensen zeggen dus eerder 'Hij is een optimist'. Progressieve mensen hebben een voorkeur voor 'Hij is optimistisch'.

Hoe hebben die onderzoekers dat in vredesnaam onderzocht? Wat zou de verklaring kunnen zijn voor hun bevindingen? En wat moeten we nu met hun conclusies?

Marc van Oostendorp, professor Taalkunde aan de Universiteit van Leiden.

Radio 1 Select