Coronacommissaris Pedro Facon aan experten: "Duidelijk onderscheid maken tussen rol van expert en commentator"

27 mei 2021
© Virginie Lefour (Belga)
Coronacommissaris Pedro Facon benadrukt dat de corona-experten zich vrij en veilig moeten kunnen voelen, maar hij vraagt van hen ook terughoudendheid in de communicatie. "Er moet een onderscheid zijn tussen de rol als expert en die als maatschappelijk commentator", zegt hij in 'De Wereld Vandaag'. "Men is geen individueel expert, maar deel van een expertengemeenschap. En de rol die men speelt, heeft ook gevolgen voor collega’s."

Het bedreigen en in gevaar brengen van experten is totaal onaanvaardbaar, reageert coronacommisaris Pedro Facon op de heisa van de laatste dagen. Viroloog Marc Van Ranst zit nu al meer dan een week in een 'safehouse' door de zaak-Jürgen Conings, en ook Erika Vlieghe en Pierre Van Damme uitten gisteren nog hun bezorgdheid over het huidige klimaat.

"Het is van groot belang dat zij zich vrij en veilig voelen", zegt Facon. Hij ziet ook dat de polarisering toeneemt. "Waar ik mij nu zorgen over maak, is dat het niet meer over enkele individuen gaat, maar dat ik een veralgemeend wantrouwen en kritiek vaststel bij grotere groepen."

Opvallend: Facon vraagt ook van de experten zelf dat ze opletten met hun communicatie. "Experten moeten er sterk op toezien dat hun rol als expert duidelijk onderscheiden is van hun rol als commentator. Soms is het moeilijk om dat onderscheid te zien."

Experten moeten er sterk op toezien dat hun rol als expert duidelijk onderscheiden is van hun rol als commentator. Soms is het moeilijk om dat onderscheid te zien.

"Virologen zijn experten op basis van hun wetenschappelijke kennis. Ze moeten zeer duidelijk zijn wanneer ze spreken over hun vakgebied en ze moeten terughoudend zijn op vlak van hun algemene commentaren over de samenleving. Uiteraard mogen ze dat doen, maar dan zou het nuttig zijn dat ze vermelden dat dat vanuit een ander perspectief en een andere positie is."

"Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is"

Heeft hij het dan specifiek over Marc Van Ranst, de meest uitgesproken van de experten, zeker op sociale media? "Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is", antwoordt Facon. "Als je impact wil hebben, dan gebeurt dat best in een omgeving die sereen is. Je mag als persoon niet het voorwerp worden van gepolariseerde discussies."

"Niemand stelt de kennis en expertise van Marc Van Ranst in vraag. De man heeft zijn strepen verdiend. Hij heeft ook veel andere meningen en treedt graag in debat, maar dat mag niet belangrijker worden dan de basis waarom men in het debat zit: namelijk de virologische kennis. Dat moet altijd het vertrekpunt blijven."

Virologische kennis moet altijd het vertrekpunt blijven van het debat.

"Men is geen individueel expert, maar deel van een expertengemeenschap, en de rol die men speelt heeft gevolgen voor collega’s", aldus Facon, die ook vraagt aan de experten om onderling met respect en de nodige terughoudendheid te communiceren. "Het debat moet rationeel blijven verlopen en mag geen afrekening worden tussen personen."

Beluister het gesprek met Pedro Facon in 'De Wereld Vandaag' via Radio 1 Select

Bron: vrtnws.be en 'De Wereld Vandaag'

Lees ook: