"Coronavirus zorgt voor meer bliksem"

6 juli 2020
174 mensen stierven door blikseminslagen in India in de afgelopen tien dagen. Dat zijn er vier meer dan er in heel 2019. En alsof dat niet erg genoeg is, is dat deels te wijten aan het coronavirus.

Dat het nu zwaar onweert in India is op zich niet abnormaal. Wanneer het bij ons zomert, is daar het moessonseizoen bezig. 'Dat betekent hoge temperaturen en er ontstaan ook lagedrukgebieden. Wanneer vochtige lucht van over zee over het land trekt, ontstaan er stapelwolken en onweders,' vertelt weerman Bram Verbruggen.

Het coronavirus heeft al zo veel van ons leven beïnvloed dat het weer daar ook nog bij kan. 'Omdat iedereen binnen zat, was er minder luchtvervuiling,' gaat Bram verder. 'En omdat er geen stofdeeltjes in de lucht waren, bereikten de zonnestralen beter de aarde. De temperatuur steeg een beetje en kreeg je meer energie waardoor de onweders krachtiger werden.'

In België hoeven we niet te vrezen dat de coronamaatregelen voor meer blikseminslagen zouden zorgen. In België hebben we sowieso heel weinig onweer. En het coronavirus is misschien (voorlopig) gaan liggen, de klimaatverandering gaat lustig door. "Dat betekent dat het ook bij ons warmer wordt en onweders heftiger."

Gelukkig zijn we goed beschermd. "Onze huizen en onze auto's vormen een kooi van Faraday waarin we veilig zijn," sust Bram. 

Luister naar het gesprek met Bram Verbruggen: