Cultuur verdient beter

4 juli 2017
Piet Chielens, Coördinator van het ‘In Flanders Fields museum’, ziet een gevaarlijke evolutie in de cultuursector. Hij doet een oproep tegen de 'vermarkting' van cultuur.

Met zijn 65% eigen middelen is het ‘In Flanders Fields museum’ het schoolvoorbeeld van zelfredzaamheid. Geen enkel andere cultuurinstelling doet het financiëel beter. Toch is Flanders Fields-coördinator Piet Chielens niet tevreden.

De laatste jaren merkt hij de tendens dat cultuur zichtzelf moet gaan verdienen. Hierdoor moeten we ons veel meer schikken naar de markt. “Doordat een grote groep bezoekers zich aangesproken moet voelen kan je nauwelijks nog een nicheonderwerp brengen.”

Cultuur is het geweten van de samenleveing

Het gaat over cultuur in het algemeen. Cultuurhuizen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten hun middelen nuttig besteden en naast subsidies op zoek gaan naar andere inkomsten. Dit zonder dat de essentie van cultuur verloren gaat.

Chielens vreest dat kunst en cultuur hun kritische rol verliezen. Hun rol van geweten van een samenleving geraakt steeds meer op de achtergrond. Normaalgezien loopt kunst altijd wat voor in het denken. Maak alles commerciëler en het aanvoelen van wat belangrijk is in een samenleving vervalt. Als cultuur niet meer het geweten van de samenleving kan zijn, dient het tot niets meer.