“Dat er nu pas een publiek debat is over biomassa: wat zegt dat over de waakfunctie van onze kwaliteitsmedia?"

3 mei 2016
“Dat er nu pas een publiek debat is over biomassa: wat zegt dat over de waakfunctie van onze kwaliteitsmedia?"
Gisteren zette moraalfilosoof Patrick Loobuyck dit bericht op Twitter:Dat er nu pas, #na turteltaks en -exit, publiek debat is over #biomassa wat zegt dat over de waakfunctie van onze kwaliteitsmedia?

Gisteren zette moraalfilosoof Patrick Loobuyck dit bericht op Twitter:

Hij kreeg één minuut zendtijd van Hautekiet om zijn betoog verder uit de doeken te doen.

De minuut van Patrick Loobuyck

Sinds gisteren weet iedereen dat er in Gent een biomassacentrale zou komen - die er nu niet komt. Biomassa, u weet wel energie die wordt opgewekt uit de verbranding van hout. Het zou duurzaam zijn en ons helpen om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Maar wist u dat dat hout van de andere kant van de wereld aangevaren moet worden, en dat dat hout niet alleen afvalhout zou zijn maar ook gekapte bomen zou bevatten? Wist u dat zo’n centrale totaal niet rendabel is en maar liefst 2 miljard Euro subsidies nodig heeft? Wist u voor gisteren dat zo’n centrale de CO2-uitstoot in Gent met 15 procent zou doen toenemen en dat we met 100 windmolens op zee al evenveel schone energie zouden kunnen opwekken?

Sinds gisteren is er nauwelijks nog een voorstander van de biomassacentrale te bespeuren, zeker niet in politieke middens. Nochtans, en dat geeft me een heel onaangenaam gevoel, zou die biomassa centrale er waarschijnlijk gekomen zijn, mocht er geen debat zijn losgebarsten door de Turteltaks en het ontslag van minister Turtelboom. Wat zegt dat over de visie inzake duurzame energie en klimaat van de Vlaamse Regering? Ik geef het in vraagvorm mee, omdat het antwoord erg ontluisterend is voor onze politieke verantwoordelijken uit het verleden en vandaag – zowel in Gent als in de Vlaamse regering.

Dat ook de media er niet in geslaagd zijn om hierover kritisch te informeren en een publiek debat los te weken, versterkt mijn reeds genoemde onaangename gevoel.

Is er hierover ooit in een krant of op radio en televisie een serieus politiek interview geweest met minister Turtelboom?

Het is mij alvast ontgaan. Het kan niet anders, of deze pijnlijke zaak en alle politieke spelletjes die nu gespeeld worden, zullen het vertrouwen van de burger in het klimaatbeleid en de controle daarop alvast geen goed doen."