Dave Sinardet: "Niemand heeft baat bij nieuwe verkiezingen"

11 oktober 2016
Staat de regering op springen? Volgens politicoloog Dave Sinardet is er een ernstige crisis, maar hij verwacht wel dat ze er nog uitraken. "Er is geen enkele partij die baat heeft bij nieuwe verkiezingen"

Dat de beleidsverklaring van de premier wordt uitgesteld, is niet nieuw, zegt Sinardet. "Het is ook gebeurd onder Di Rupo, in 2012 en 2013. Daar wordt nu duchtig naar verwezen. Maar ik weet niet of die verwijzing voor alle regeringspartijen zo gelukkig is, want met name de N-VA zei in 2013 dat dit bewees dat de regering geen enkele samenhang vertoonde en dat het begrotingswerk knoeiwerk was. Het is dus toch wel pijnlijk voor de regering, die beloofd had om het anders te doen."

Wat is er aan hand? "Ik denk dat er twee dingen meespelen en die versterken elkaar", zegt Sinardet. "Ten eerste is er een duidelijk onderling wantrouwen tussen enkele centrale actoren. Het gedrag van CD&V is ook wel opmerkelijk. Vooral het feit dat ze zelf aankondigden dat ze om 9 uur vanmorgen opnieuw wilden samenkomen. Het is het prerogatief van de premier om de agenda te bepalen. Daarmee hebben ze zijn gezag toch wel wat ondermijnd."

"Daarnaast zijn er fundamentele inhoudelijke tegenstellingen al sinds de start van de regering. Aan Vlaamse kant is er een duidelijke links-rechts-tegenstelling tussen CD&V aan de ene kant en N-VA en Open VLD aan de andere kant. Dat uit zich in die discussie over een bijdrage van de grote vermogens."

CD&V wil linkervleugel niet verliezen

"CD&V heeft al in de zomer van 2014 beslist om zich wat linkser op te stellen. Voor een stuk heeft dat te maken met het feit dat het een centrumrechtse regering is. Als meest linkse partij probeer je dan om de zaken wat in evenwicht te brengen en naar links te trekken. Maar het heeft ook met electorale strategie te maken. De rechtervleugel van CD&V is al voor een groot deel verdwenen naar de N-VA. De linkervleugel wil men natuurlijk niet verliezen en dus profileert men zich daarop."

Volgens de politicoloog is het heel moeilijk voor CD&V om nog op haar stappen terug te keren inzake de bijdrage van de grote vermogens. "Het is al enkele keren niet gelukt. Als ze dat nu opnieuw zouden moeten zeggen, zou dat duidelijk maken dat ze geen gewicht hebben in de regering."

"Vrees dat persoonlijke relaties zijn geschaad"

Bestaat het risico dat de regering valt? "Wie heeft er baat bij dat het echt springt, moet je je dan afvragen. Ik kan niet direct een partij vinden die baat zou hebben bij verkiezingen. In de meeste peilingen staat CD&V op het historische dieptepunt. Ook N-VA gaat wat achteruit, en het is uiteindelijk ook “hun” regering. Voor Michel zou het al helemaal een ramp zijn en ook open VLD is niet in goede vorm. Dus moeten ze er wel uitraken. Men zal proberen om de brokken te lijmen."

Volgens Sinardet zijn er zeker compromissen mogelijk. "Maar ik vrees wel dat wat er gisteren gebeurd is op persoonlijk vlak de relaties sterk heeft bemoeilijkt, zeker tussen de premier en Kris Peeters (CD&V). Er zal eerst een nieuwe vorm van vertrouwen moeten groeien."

Bron: deredactie.be