David Van Reybrouck: "We moeten de democratie democratiseren"

24 juni 2016
Referenda lijken misschien de meest democratische oplossing, maar daarom zijn ze niet altijd de beste oplossing. David Van Reybrouck is alvast géén fan.

Volgens David Van Reybrouck is een referendum helemaal niet de beste manier om beslissingen te nemen:

"Ik ben boos dat iemand als David Cameron zo een beslissing laat afhangen van een referendum. Maar dat was dan ook een electoraal spelletje van hem. Want hij heeft dit referendum tijdens de verkiezingsrace tegen Nigel Farage als speeltje aangeboden, om dan op kousenvoeten te winnen. Dus niet.."

"De Belgische economie zal de volgende decennia lijden, omdat er met hoog vuur gespeeld werd aan de andere kant van het kanaal.

Botte bijl van het referendum

"Men heeft heel lang gedacht dat referenda de democratie iets zouden kunnen bijbrengen. Ik ben daar ook lang van overtuigd geweest. D66 of Guy Verhofstadt in de jaren 90 waren daar pleitbezorgers van. Maar uiteindelijk blijft een referendum erg primitief. Wanneer het gaat over het fijne raderwerk van de samenleving, is het onverstandig om te werk te gaan met de botte bijl van het referendum."

Stemmingsmakerij

"Je weet ook niet wat de redenen zijn geweest waarom mensen voor of tegen gestemd hebben. Want het lijkt vooral populistische stemmingsmakerij geweest te zijn die de mensen heeft overtuigd."

"Wanneer het gaat over de Oosterweelverbinding, dan is een referendum interessant. Maar wanneer het gaat over samenwerkingsakkoorden met Oekraïne, of een uittreding uit de Europese Unie, is het hallucinant om zo een achterhaald instrument als een referendum te gebruiken.

Democratisch deficit Europa

"De Europese Unie is in beginsel een prachtig concept, hoewel ik ook een koele minaar ben van het huidige Europa. Het is grotestk dat men de waardevolle constructie die Europa is bijna moedwillig torpedeert door het gebruik van een buitengewoon ongelukkig instrument."

"Hopelijk is dit de wake-up-call die Europa nodig heeft. Ik heb nu al zo vaak het teken aan de wand gezien. Al sinds de nee-stemming over de Europese grondwet door Frankrijk, Engeland en Ierland wisten we dat er dringend iets gedaan moest worden aan het democratisch deficit van de EU. Is dat gebeurd? Neen. Ook de bankencrisis zorgde niet voor verandering."

"Europa denkt nog steeds dat Europa door wereldvreemde technocraten moet geleid worden. Het is wel eens tijd dat de Europese leiders gaan luisteren naar wat de burgers willen. Als ze dat niet doen, dan is het Europees project ten dode opgeschreven."