10 Radicale Vernieuwers. Stem nu!

22 mei 2017
Uit alle vernieuwende inzendingen werden door een jury onder leiding van cabaretier Wouter Deprez 10 Radicale Vernieuwers gekozen. Op 2 juni worden de winnaars bekend gemaakt in Hautekiet. Ook alle andere inzenders worden voort begeleid. Er wordt voor hen mee gezocht naar de juiste partners en ondersteuning.

Dorpspunt Beveren

Tussen de velden en boerderijen, in de verre Westhoek, ligt het dorp Beveren-Ijzer. Net zoals bij veel dorpen in de streek, verdwenen de winkels en de openbare dienstverlening. Hoe kan je op een innovatieve manier de mobiliteit, de handel en de sociale cohesie die ermee samenhangt, terugbrengen? Het Dorpspunt pakt de problemen aan. Het is zowel een buurtwinkel voor lokale producenten en landbouwers, een afhaalplek voor online-bestellingen, een ontmoetingsplek waar je kan binnenlopen voor een praatje en een mobiliteitshub (je kan er het openbaar vervoer nemen, je fiets laten herstellen, enz). De uitbating gebeurt door personen met een verstandelijke beperking.

DuCoop 

Hoe bouw je de woonwijk van de toekomst? DuCoop doet het in Gent. Grond- en afvalstoffen, energie en water worden gerecupereerd en uitgewisseld. Afvalwater wordt selectief opgevangen en samen met het GFT-afval en de voedselresten van de bewoners verwerkt tot biogas voor de verwarming. Grondstoffen zullen tijdens de waterzuivering worden teruggewonnen. Slimme energiesystemen zorgen voor een optimale uitwisseling van energie.

Let’s Co 

Beeld je in: je bent 12 en je krijgt te horen dat je nooit zal kunnen werken. Dat is het verhaal van honderden jongeren met een verstandelijke beperking in Vlaanderen. Hun handicap zorgt ervoor dat ze weinig uitdagingen of leerkansen krijgen. Let’s Co gelooft dat deze jongeren wel leerpotentieel hebben en wil hen laten ontdekken welke job bij hen past. Als ‘co-begeleider’ kunnen ze een beroepsopleiding volgen en meewerken in een kleuterklas, woonzorgcentrum of een bedrijf. De jongere kan zich ontplooien en krijgt zicht op zijn talent én op een reguliere job.

Laminaria 

Laminaria heeft een makkelijke technologie ontwikkeld om energie uit zeegolven om te zetten in elektriciteit. De meeste systemen presteren pas optimaal bij wilde golven en zijn zwaar op de hand. De installaties van Laminaria zijn lichter en kunnen meer of minder blootgesteld worden aan de kracht van de golven. Hierdoor kunnen ze regelmatiger produceren, ook bij een rustige zee. Laminaria is wereldwijd één van de koplopers in de ontwikkeling van golfenergie, een techniek die in de toekomst kan instaan voor 10% van onze energiebehoefte.

BIGH

Hoe breng je landbouw in een stad, waar elke vierkante meter moet renderen? BIGH bouwt, onder meer in Brussel, geïntegreerde serres op daken van gebouwen. De serres hergebruiken de CO2 die door de gebouwen worden uitgestoten. Het regenwater en de warmte van het gebouw worden hergebruikt in een aquaponics landbouwsysteem: een gesloten systeem waar alle mogelijke afval wordt hergebruikt. Uitwerpselen van gekweekte vissen worden via een bio-filter omgevormd tot voedingsstoffen voor planten. De combinatie van aquaponics met het gebruik van daken, het hergebruiken van de warmte en CO2 afkomstig van de gebouwen is een uniek innovatief project.

Dampoort knapt Op!

Door gebrek aan degelijke, betaalbare private en sociale woningen, blijven voor veel families uit lage inkomensgroepen alleen onaangepaste woningen in erbarmelijke staat over. Renoveren of isoleren zit er voor hen niet in, zelfs niet met premies. CLT Gent helpt hen met een ‘rollend fonds’ en begeleiding. Het eerste project ‘Dampoort knapt Op!’ is al een feit. Als het gezin een premie krijgt en de woning in de toekomst verkoopt met een meerwaarde, gaat het bedrag terug naar het fonds, zodat anderen met dat geld weer kunnen geholpen worden. Daarnaast geeft het CLT begeleiding op maat van het gezin, verbinden ze hen met buren en begeleiders en zorgen ze voor bouwtechnische ondersteuning bij renovaties.

Rising You[th] 

Rising You[th] is een sociale onderneming die zich richt op kwetsbare jongeren, in het bijzonder vluchtelingen die een verblijfsstatuut hebben gekregen en een opleiding of een job zoeken. Rising You(th) biedt hen een job-traject aan dat aansluit bij de interesses van jongeren vanaf 14-15 jaar: sport, techniek, avontuur… De klimclub Nature vzw traint de jongeren in ‘verticale’ jobs (schilderwerken, snoeiwerk, evenementen, restauratie van gebouwen enz). De eerste 12 gecertificeerde vluchtelingen zijn ondertussen aan het werk in deze knelpuntberoepen. “We climb, we rise, we shine”, is het motto van Rising You(th).

CitizenLab

Burgerparticipatie is meer dan bij verkiezingen je stem uitbrengen. In deze digitale wereld, kan internet een instrument zijn om het politieke engagement van burgers te vergroten èn overheden in dialoog te laten gaan met hun burgers. CitizenLab is een digitaal platform waar burgers voorstellen kunnen indienen voor hun stad of gemeente. Die laatste kunnen in interactie gaan met hun inwoners en de besluitvorming zo collaboratief en transparant maken. Het platform is vandaag actief in bijna 30 steden en gemeenten, waaronder Aalst en Hasselt, en wil uitbreiden naar andere steden en gemeenten in Europa.

Activ84Health

Sporten is goed en gezond maar vaak ontbreekt de motivatie, zeker bij ouderen. Activ84Health krijgt mensen die hun huis niet uit mogen of kunnen verlaten tòch opnieuw aan het sporten. Een van de oprichters merkte dat de bewoners van zijn woonzorgcentrum heel gedemotiveerd waren om hun wekelijkse sportactiviteiten tussen vier muren uit te oefenen. Met Activ84Health koppelen ze Google Streetview aan de hometrainer, zodat het lijkt alsof ze opnieuw buiten kunnen fietsen. Het motiveert hen niet alleen om verder te trappen, maar deze technologische toepassing creëert ook sociale interactie. Al fietsend halen mensen herinneringen op van de straten en pleinen die hen vroeger vertrouwd waren.

De Landgenoten

Elke week verliest België een landbouwareaal ter grootte van 145 voetbalvelden. De druk (en dus ook de prijs) op de resterende gronden is enorm. De Landgenoten, een groeiende beweging van 1000 boeren en burgers, slaan de handen in elkaar voor een oplossing. Deze stichting en coöperatie beheert (dankzij schenkingen, legaten en aandelen) gronden die gegarandeerd collectief en duurzaam kunnen bewerkt worden. Dat creëert kansen voor boeren om een duurzaam bedrijf op te starten, uit te bouwen en door te geven aan een opvolger. Zo gaat de opgebouwde bodemvruchtbaarheid - het levenswerk van de bio-boer - niet verloren. De boerderij krijgt de ruimte om te groeien in een boeiend sociaal netwerk. De Landgenoten bestieren al 4 bio-landbouwbedrijven en de ambitie reikt veel verder…

Kies