“De actievorm hoeft niet noodzakelijk een staking te zijn”

9 september 2017
De zomer was nog niet voorbij en daar werd alweer een hete herfst aangekondigd door de socialistische spoorvakbond ACOD. 10 oktober, de dag waarop de premier zijn beleidsverklaring voor het parlementaire jaar voorstelt, wordt een reactiedag zeiden ze. Marc Leemans van de Christelijk vakbond ACV is iets voorzichtiger. “We zijn nog aan het nadenken over de actievorm, maar dat hoeft niet noodzakelijk een staking te zijn.”

“We zijn op dit moment bezig met het consulteren van onze sectoren bij onder andere de post en het spoor over welke actie het meest aangewezen is. Maar het is duidelijk dat we het niet eens zijn met de regering. De analyse die we maken met de verschillende vakbonden loopt gelijk, maar over de beste manier van reageren, daar verschillen de meningen nog over.

Overleg, de regering belijdt dat in woord, maar niet in daad.

Leemans erkent dat de stakingen van de voorbije drie jaar echter niet veel zoden aan de dijk brachten. “We hebben de voorbije jaren heel veel actievormen gebruikt als stakingen en manifestaties, maar we merkten dat de regering op meerdere punten halsstarrig op het verkeerde pad bleef. Overleg, de regering belijdt dat in woord, maar niet in daad.”

Je kan moeilijk zeggen dat deze regering op sociaal vlak een positief palmares kan voorleggen

Volgens Leemans klinkt het signaal van onvrede bij zijn achterban erg luid. “Of het nu gaat om pensioenen of besparingen op de sociale zekerheid of over de koopkracht. Je kan moeilijk zeggen dat deze regering op sociaal vlak een positief palmares kan voorleggen.”

Toch lijkt er op het eerste gezicht geen sprake van eensgezindheid tussen de verschillende vakbonden. “De liberale en sociale vakbonden maken dezelfde analyse als het ACV, maar als we samenkomen over de meest aangewezen vorm van actie stel ik een andere benadering vast. De ene wil snel hard gaan, de andere wil iets geraffineerder te werk gaan.” De komende dagen zal dus nog veel duidelijk worden.

Herbeluister het gesprek vanaf 48:25

http://radioplus.be/#/radio1/herbeluister/c283ad79-8f4d-11e3-b45a-00163edf75b7/849f78c2-952d-11e7-81f8-02b7b76bf47f/