De Backer wil "zonne-eilanden" op de Noordzee

16 februari 2018
Als het van staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) afhangt, dan liggen er binnen enkele jaren drijvende zonnepanelen in onze Noordzee. De Backer laat momenteel onderzoeken waar er zulke zonne-eilanden kunnen aangelegd worden.

Zonnepanelen in zee zouden efficiënter zijn en meer opbrengen. Niet onbelangrijk in de hele omschakeling naar hernieuwbare energie. "Door de weerkaatsing van het licht op de zee en door de koeling van het water, blijkt dat de efficiëntie veel hoger is", aldus staatssecretaris De Backer. "Bovendien kiezen we op onze Noordzee voor meervoudig ruimtegebruik. We denken na hoe we verschillende aspecten van investeringen op de zee kunnen combineren."

Proefproject in 2020

Het huidige Marien Ruimtelijk Plan, dat de ruimtelijke ordening op zee regelt, loopt af in 2020. De overheid werkt nu aan een nieuw plan en in het kader daarvan wordt onderzocht waar de zonne-eilanden op zee zouden kunnen komen. Philippe De Backer denkt aan de windmolenparken op zee of aan kunstmatige eilandjes die de kust tegen stormen moeten beschermen.

De staatssecretaris wil leren uit soortgelijke projecten in China en Nederland om hier vanaf 2020 een proefproject te starten. In elk geval zal de scheepvaart in de drukke Noordzee gevrijwaard blijven en zal rekening worden gehouden met het zicht vanuit de kustgemeenten, verzekert De Backer. "We gaan overleg plegen zodat iedereen mee aan boord is."

Bron: vrtnws.be

"De factuur van de mensen mag niet zwaarder worden"

De regering wil met enkele privébedrijven samenwerken om de zonne-eilanden te realiseren. "Een aantal Belgische bedrijven zijn echt expert in werkzaamheden op de Noordzee en zij zijn geïnteresseerd om België als thuisbasis te hebben en hier de innovatie toe te passen."

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van energie is hoe dan ook een essentieel punt in het plan. "De factuur van de mensen mag niet zwaarder worden. Maar dat is absoluut mogelijk want de technologie is heel snel aan het evolueren waardoor de prijzen heel snel zakken."

Het plan zal evenwel niet meer tijdens deze legislatuur gerealiseerd worden. "We hadden voorzien dat dat eventueel zou kunnen, maar er is geen enkele private partner bereid gevonden om te investeren. Waarschijnlijk omdat de technologie nog niet rijp genoeg was. Dat zal binnenkort wel zo zijn", stelt staatssecretaris De Backer.