De Benidorm Bastards bestaan echt

8 juni 2015
Wereldwijd wordt een stijging vastgesteld van het aantal misdrijven door senioren. Onlangs nog bleek een spectaculaire kluiskraak in Londen het werk van een bende waarvan het jongste lid 42 was en waarvan ook enkele zeventigers deel uitmaakten. De vergrijzing oogt plots nog een beetje dreigender.

 

 

Een verdubbeling in 10 jaar in Japan, een stijging met 12 procent in Zuid-Korea. Maar ook dichter bij huis stijgt het aandeel 65-plussers in de misdaadcijfers. In Nederland zitten alsmaar meer senioren in de gevangenis en ook in Groot-Brittannië worden steeds meer opa's en oma's gearresteerd.

Wat is hier aan de hand? Hoe komt het dat oudere mensen plots meer misdaden plegen? Is er een verschil in het soort misdaden dat door senioren wordt gepleegd? En is er een bijzondere aanpak nodig om het fenomeen in te dijken?

Professor Bas Van Alphen van de VUB weet er alles van.

Radio 1 Select